Share
Bokanmeldelse

En undersøkelse viser...

Forfatter: Jon Gangdal og Harald Hanssen-Bauer Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2008

En undersøkelse viser at humla ikke kan fly, men den fortsetter å surre fra blomst til blomst. Markedsundersøkelser og meningsmålinger som gjennomføres uten metodisk edruelighet og kildekritisk tilnærming, gir gale konklusjoner, som at humla ikke kan fly. Harald Hanssen-Bauer og Jon Gangdal viser her gjennom en rekke eksempler hvor lett det er å jukse seg til feil konklusjon – bevisst eller ubevisst, både når det gjelder gjennomføring, analyse og presentasjon av undersøkelser. Ved å lese denne boka blir du kjent med de vanligste feilene man gjør når man tolker resultater fra undersøkelser. Og hvis du selv ønsker å måle noe, så får du her vite hvordan du best går fram for å få svar som faktisk sier noe om virkeligheten. Boka er skrevet for studenter i journalistikk, samfunnsfag og mediefag, og er nyttig for alle som vil vite forskjellen på bruk og misbruk av meningsmålinger.