Share
Bokanmeldelse

Taleskriverhåndboken

Forfatter: Hans-Ivar Kristiansen Forlag: Forlag1, 2007

Ved siden av å gi et systematisk innblikk i taleskriverprosessen, bringer denne boken mange gode råd for personer som arbeider med eller har behov for å mestre taleskriving. Den har følgelig stor bruksverdi for alle som ønsker å overbevise andre gjennom tale. Blant emnene som dekkes, er taleskriverprosessen, debatt og debattøvelser, kroppsspråk og bevegelse, branding og retorikk, samt statuslæren.