Banner

Gro Bogen Nilsen ny styreleder i Kommunikasjonsforeningen

På Kommunikasjonsforeningens landsmøte i dag ble Gro Bogen Nilsen fra First House valgt som ny styreleder. Hege Turnes fra NAV er ny nestleder.

De fire siste årene har Gro Bogen Nilsen vært styreleder i Kommunikasjonsforeningens lokallag i Oslo / Akershus. De neste to årene leder hun Kommunikasjonsforeningens sentralstyre.

- Hva ser du som det viktigste for Kommunikasjonsforeningen i årene fremover?

- Kommunikasjonsforeningens store mandat fremover er å styrke medlemmenes kunnskap. Vi er i ferd med å gå inn i en digitaliseringsæra og verden er blitt mer internasjonal. Det betyr at vi som jobber med kommunikasjon må tilegne oss ny kunnskap for å være relevante, sier Bogen Nilsen.

Internasjonal læring

Dette behovet for kunnskapsøking hos medlemmene er det tatt høyde for i strategien som ble godkjent av landsmøtet, mener den nye styrelederen. Hun påpeker også at foreningen det neste året legger mye arbeid i World PR Forum, den internasjonale PR-konferansen som Kommunikasjonsforeningen skal arrangere i 2018:

- Konferansen har et internasjonalt perspektiv på kommunikasjon, og vi ser på hva vi kan lære av hverandre på tvers av landegrensene.

Bogen Nilsen mener også at kommunikasjonsfolk vil ha et viktig mandat knyttet til diskusjonene som pågår om falske nyheter og upålitelig informasjon.

- I et samfunn hvor det diskuteres hvorvidt informasjon er troverdig, blir det enda viktigere med kildekritikk og et godt og troverdig budskap. Her kan vi spille en viktig rolle, som troverdig kilde.

- Unik innsats

- Forventer du reaksjoner på at du som partner i First House, et byrå som har vært kritisert for lukkethet, skal være øverste leder i Kommunikasjonsforeningen, der åpenhet er en fanesak?

- Når man velges til et verv i Kommunikasjonsforeningen, velges man på bakgrunn av den samlede kunnskapen man har, ikke på bakgrunn av én stilling. Jeg har alltid jobbet etter foreningens strategi, både mens jeg har jobbet i det private og i de over ti årene jeg jobbet i ulike deler av det offentlige. Medlemmene skal vite at jeg vil jobbe lojalt i forhold til de vedtakene som landsmøtet fatter, slik jeg alltid har gjort, sier den nye styrelederen.

Hun understreker at det er foreningens samlede kompetanse, inkludert de ulike lokallagene og rådene, som gjør at foreningen utvikles.

- At så mange dyktige folk er villige til å bruke såpass mye av sin egen tid, det er unikt og sier noe om at de selv synes det er inspirerende og at deres arbeidsgivere synes det er positivt at de holder seg faglig oppdatert.

Gro Bogen Nilsen har tidligere vært rådgiver i JKL, assisterende kommunikasjonsdirektør i UDI, informasjonskonsulent i Oslo kommune og kommunikasjonssjef ved Buskerud sykehus. 

Sentralstyret 2017-2019
Kommunikasjonsforeningens sentralstyre 2017 - 2018. (Foto: Bård Gudim).

Leder: Gro Bogen Nilsen, partner og seniorrådgiver, First House, Oslo/Akershus (ny)

Nestleder: Hege Turnes, kommunikasjonsdirektør, NAV, Oslo/Akershus (gjenvalg, ny posisjon)

Leder fagråd kompetanse: Ståle Tvete Vollan, spesialrådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser, Oslo/Akershus (gjenvalg)

Styremedlemmer:

  • Svein Inge Leirgulen, Head of media and external relations, DNV GL – Oil & Gas, Oslo/Akershus (gjenvalg)
  • Katarina Belsom, markedssjef, Signal, Nord-Norge (ny)
  • Anne-Berit Herstad, kommunikasjonsdirektør, Lånekassen, Oslo/Akershus (ny)
  • Olav Sindre Kriken, byråleder, Racer, Møre og Romsdal (ny)
  • Vara: Sindre Beyer, partner/rådgiver, Try, Oslo/Akershus (ny)
  • Vara: Torgunn Wærås, seksjonssjef for formidlingstjenester, Universitetet i Tromsø, Nord-Norge (ny)

Siste saker

Har du lest disse?

Siste saker

Har du lest disse sakene?