Banner
PR-PRAT

Slik kan du korona-teste kommunikasjonsstrategien din

Tydelige strategier er avgjørende for å lykkes med kommunikasjon og myndighetskontakt. Men hva skjer når strategiene ikke passer inn i landskapet vi skal navigere? Her er fire steg for å stressteste og justere din strategi.

Skrevet av:
Factbox image

 Mona Høvset, seniorrådgiver, og Gørill Husby Moore, partner, Rud Pedersen Public Affairs.

Vi har alle sett dem. Kommunikasjonsstrategier fulle av svulstige formuleringer – som alle høres bra ut, men som er krevende å omsette til handling. Kanskje sitter du med en slik selv. Da er skuffen aldri langt unna.

For kommunikasjonsledere er relevante og oppdaterte strategier viktige verktøy for å treffe riktig og prioritere knappe ressurser inn mot de tiltak som har mest effekt.

Kanskje ble strategien du jobber etter skrevet i en bestemt situasjon og er ikke fullt så relevant lenger. Uansett ble nesten alle strategier skrevet før COVID-19 slo innover landet. De er skrevet for en annen tid og en annen virkelighet. Før barnehager og skoler stengte, før hjemmekontor, før permisjoner, før folk mistet jobben. Nå åpner samfunnet igjen gradvis opp. Dette er også en situasjon som vi ikke kunne ha forutsett da strategiene ble laget.

Nesten alle strategier ble skrevet før COVID-19 slo innover landet. De er skrevet for en annen tid og en annen virkelighet.

I en slik situasjon med mange usikkerhetsmomenter mener vi det er helt avgjørende å «stressteste» og justere strategiene vi nå skal jobbe etter.

Å nei, tenker du kanskje. Jeg har nok med å håndtere alt som kommer min vei, og så skal jeg måtte lage en ny strategi?

Vi forstår følelsen. Men nei, du skal ikke lage en ny strategi. Du skal teste strategien du har, supplere og justere den, og da er sannsynligheten stor for at du får en mer håndterbar hverdag enn du har i dag. Det handler ganske enkelt om å gjøre de rette tingene til rett tid.

Strategisk kommunikasjon
Slik lager du en kommunikasjonsstrategi
Les mer

Hva er stresstesting?

Stresstesting handler om å teste en strategi opp mot den nye virkeligheten vi nå lever i.

Hva er nå-situasjonen? Hva slags scenarier kan komme til å utspille seg? Har vi tilstrekkelig fokus på internkommunikasjon? Hva med andre interessenter? Hvordan bør strategien justeres og prioriteringer endres for å nå målene?

For å kunne gjennomføre en stresstest, er det nyttig med et blikk utenfra og litt avstand til virksomhetens operative gjøremål. Sjelden har det vært viktigere med et helikopterperspektiv enn nå!

Finn noen utenfor avdelingen din, i nettverket ditt eller en profesjonell samarbeidspartner som kan gi deg ærlige tilbakemeldinger.

Slik kan du enkelt gjennomføre en stresstest

Gjennom en enkel og strukturert prosess vil du kunne avdekke hva dere nå bør tenke annerledes på, hvilke aktiviteter som bør flyttes, hva dere bør gjøre mer av og hva som bør utsettes eller tones ned. Det gjøres med et nå-perspektiv og med et blikk mot de neste tre til seks månedene.

Se trinnene i prosessen under bildet.

Rud Pedersen.jpeg
Ny hverdag: Hvis du tester, supplerer og justerer strategien du har i dag, er sannsynligheten stor for at du får en mer håndterbar hverdag, skriver Mona Høvset (t.v) og Gørill Husby Moore.

Fire steg til stresstesting av strategi:

Steg 1: Les gjennom strategien med et kritisk blikk. Hva er det egentlig som står her? Hva er KPI-ene/målene og hvordan skal de operasjonaliseres? Vårt råd er å forenkle og korte ned strategien til så lite tekst som mulig. Da blir det lettere å få overblikk over hva som faktisk skal leveres og hvordan dette skal oppnås.

Steg 2: Få litt avstand og se på strategien med et nytt blikk. Innta et helikopterperspektiv og se hvordan strategien passer inn i den nye virkeligheten vi lever i. Hva er kundenes forventinger fremover? Hva sier trendene om utviklingen i markedet de neste månedene? Hvordan har de operative uttakene som er gjort så langt i krisen fungert? Her er avstand og kritisk blikk nøkkelord. Vårt råd er å bruke folk rundt deg til å få gjort dette. Det kan være et byrå eller en kollega som kjenner fagfeltet, men som ikke sitter så midt oppe i det som du selv gjør.

Steg 3: Nå skal steg 1 og 2 settes sammen, for å gi tydelige svar på hva som bør endres og hva som bør justeres. Det er dette vi kaller stresstesting. Hvordan ser strategien ut når den leses i lys av den nye virkeligheten vi nå navigerer i? Må kanalene du bruker endres? Må aktiviteter og uttak utsettes eller forsterkes? Hva skaper effekt, og hva er støy?

Steg 4: Med ny innsikt kan nå strategien justeres slik at du treffer med de aktivitetene som skal gjennomføres. 

Sjelden har det vært viktigere med et helikopterperspektiv enn nå!

Verd tiden det tar

Prosessen beskrevet over er ikke komplisert, og den tar heller ikke så mye tid. Men den krever at du tar et skritt til siden og gir friske og kritiske øyne innpass i det du sitter med hver dag.

Det krever mot å utfordre noe, tenke kreativt og tørre å sette spørsmålstegn ved valg som ble tatt da verden så annerledes ut.

Men det er verd tiden det tar. Failing to plan is planning to fail. Det er et utsagn som står seg. Gode, relevante planer som kan operasjonaliseres er uvurderlige verktøy, ikke minst når det stormer, men også i en hektisk hverdag.

Ikke la deg stresse – stresstest heller kommunikasjonsstrategien din!

Strategisk kommunikasjon
Interessentanalyse og interessentkart - hva og hvordan?
Les mer


Siste innlegg på PR-prat

Har du lest disse?