Banner
Strategisk kommunikasjon

Interessentanalyse og interessentkart - hva og hvordan?

For å kommunisere effektivt med ulike interessenter, er det viktig å vite ikke bare hvem de er, men også hvilken tilknytning til og interesse for virksomheten de har. Her får du hjelp til å gjennomføre en interessentanalyse og lage et interessentkart.