Banner
PR-PRAT

Fra brannslukking til langsiktig lobbyarbeid

Tenker du noen trekk framover i det politiske påvirkningsarbeidet, vil du oppnå mer.

Skrevet av
Factbox image

Katrine Gramnæs er fagsjef for samfunnskontakt i DNT og forfatter av boka "Lobby. Håndbok i politisk gjennomslag". Hun er fast blogger på PR-prat.

Av og til må en organisasjon eller bedrift hive seg rundt og engasjere seg i en politisk sak som har kommet opp. Kanskje dere får vite at regjeringen vil droppe støtten til aktivitetene dere driver med? Eller det er foreslått en avgift som rammer dere? Eller Stortinget skal behandle et lovforslag på et saksfelt som er viktig for dere? Da er det behov for å raskt legge en plan for å påvirke utfallet i denne aktuelle saken.

Men jobber du for en organisasjon eller virksomhet der politiske veivalg er av stor betydning, bør dere ikke bare jobbe fra sak til sak. Klarer dere tenke mer langsiktig, gir det mer gjennomslag. Da har dere tid til å bygge opp sakene deres og overbevise politikerne om at de er viktige. Det legger grunnlag for større politisk gjennomslag over tid.

Her er fire tips til hvordan du kan jobbe mer langsiktig med å påvirke politikernes prioriteringer, bygge opp saken din og skape endring.

1. Hold på budskapet

Politikerne mottar forslag og innspill fra mange kanter hele tiden. Det kan ta tid før budskapet ditt blir lagt merke til. Ikke gi opp selv om du ikke får flertallet på din side på første forsøk. Det kan være dumt å bytte kampsak og prioriteringer fra år til år. Det kan være den tiende gangen du gjentar og forklarer budskapet ditt at det virkelig når fram.

2. Bli kjent med nøkkelpolitikere

For en organisasjon eller virksomhet som jevnlig har politiske saker de ønsker å påvirke, er det verdifullt å kjenne de mest sentrale politikerne på sitt fagområde. Identifiser hvem som sitter med nøkkelposisjoner på deres fagfelt, og gå inn for å bli bedre kjent med dem. Inviter dem gjerne på besøk og vis dem hva dere driver med. Ved å bli bedre kjent bygger dere tillit hos politikerne, og terskelen for å ta kontakt når dere har behov for å ta opp noe med dem senere er lavere.

Medierelasjoner
Stadig flere lobber - få tips til hvordan
Les mer

3. Sett preg på partienes programmer

Partienes viktigste oppdrag er definert i programmene deres. Får du din hjertesak inn i et partis program, øker sjansen for at de vil støtte dere og jobbe for saken de neste fire årene. Siden partiprogrammene fornyes hvert fjerde år har dere muligheten til å påvirke hva partiene skal jobbe for. Programprosessene starter om lag halvannet år før hvert valg, da er det lurt å være på plass med konkrete forslag til programformuleringer. Jo flere partier som tar inn deres forslag, jo større er sjansen for politisk gjennomslag i neste periode.

4. Finn små skritt på vei mot store mål

Hvis du ser at det ikke er realistisk å få flertall for målet ditt på kort sikt, let etter de små skrittene på veien som det er mulig å få gjennomslag for. Er det en stor og dyr reform du mener bør innføres, hva med å foreslå en forsøksordning i første omgang? Eller en delvis innføring, eller en opptrappingsplan? Får du ikke flertall for et lovforslag, hva med å prøve å få med politikerne på en utredning om samme tema? Tenk kreativt om hva du kan få med politikerne på som kan holde saken varm og berede grunnen for fullt gjennomslag senere.

Politisk gjennomslag krever stayer-evne og tålmodighet. I tillegg til å være på ballen når noe skjer, er det lurt å tenke igjennom hvordan du kan berede grunnen for større politiske gjennomslag over tid.

Strategisk kommunikasjon
Dette lærte jeg i Representantenes hus
Les mer


Relaterte innlegg

Her kan du lese andre innlegg av samme forfatter.

Siste innlegg

Her kan du lese de siste innleggene på PR-prat.