Banner
PR-PRAT

Etikkens tiår?

En mer polarisert verden gjør etikkdelen av kommunikasjonsfaget enda viktigere.

Skrevet av:
Factbox image

Gro Bogen Nilsen. Styreleder i Kommunikasjonsforeningen.

På tampen av gamleåret kunngjorde en Facebook-venn av meg at han skulle logge seg av sosiale medier. Han ønsket et vennlig men bestemt "fuck you" til smarttelefonen og sosiale medier, fordi han ikke opplever det som bra for den offentlige debatten. Han vil også være mer sosial uten skjerm, eller «henge mer med folk IRL» som han beskrev det.

Jeg tror få av oss kunne forestille oss hvilken plass sosiale medier skulle få i samfunnet, betydningen de har hatt for kommunikasjonsfaget og heller ikke de mange etiske dilemmaene vi møter både som kommunikatører og privatpersoner. Kommer vi, som min Facebook-venn, til å «slå opp» med sosiale medier? Eller blir det å være pålogget hele døgnet via sosiale medier eller kanaler vi ikke kjenner navnet på i dag like naturlig som å spise og sove? Vi må trolig mer enn et tiår fram i tid før vi kjenner fasiten.

Kanskje blir 2020-tallet verken teknologiens eller medienes tiår, men etikkens? 

Etikk blir viktigere

Uansett om svaret blir det ene eller andre - eller noe midt i mellom, tror jeg det ikke vil påvirke noe av det mest grunnleggende ved kommunikasjonsfaget: Budskapet og kvaliteten på dette. Uansett hvilken kanal vi velger for å nå ut til innbyggere og velgere, forbrukere, kunder og andre målgrupper avhengig av hvilken rolle vi har, vil innholdet alltid spille en nøkkelrolle.

Informasjonssamfunnet utfordrer oss som enkeltpersoner til å klare å skille mellom viktig og uviktig informasjon, og som kommunikatører til å gjøre essensiell informasjon relevant og engasjerende, slik at det ikke blir valgt bort av mottakeren. I en mer polarisert verden hvor kommunikasjon brukes som verktøy for å nå ikke bare gode mål, blir etikkdelen av faget vårt enda viktigere.
 

Personer som holder opp ark med numre for å stemme på landsmøtet.
Stort engasjement for de nye etiske prinsippene på Kommunikasjonsforeningens landsmøte i april 2019.

 

Det betyr ikke at det alltid er lett å navigere. Vi ser ikke alltid før i ettertid at vi burde ha tatt en mer aktiv rolle for å fremme en mer nyansert og faktabasert offentlig debatt - eller bidratt til god folkeopplysning. En del ganger konkluderer vi kanskje med at det er for ressurskrevende å korrigere feilinformasjon, eller har simpelthen ikke nok erfaring med hvordan det best mulig bør gjøres.

Det positive budskapet er at kommunikatører jevnt over er opptatt av etikk.

Sterkt engasjement

Det er mange spørsmål og ikke alltid tydelige svar. Det positive budskapet er at kommunikatører jevnt over er opptatt av etikk. Det er ikke noe som er forbeholdt journalister i kraft av deres viktige samfunnsoppdrag. 

Det er få saker som har skapt så stort engasjement i Kommunikasjonsforeningen som da skissen til nye etiske prinsipper ble lagt fram på Landsmøtet i 2019. Enkeltord og setninger ble dissekert og diskutert med høy temperatur. Det er bra! Ingen ting er verre enn likegyldighet når viktige saker skal vedtas. Jeg tror engasjementet skyldes at etikk og hvordan vi forvalter faget vårt er så tett knyttet til vår yrkesstolthet og hvordan vi mener at en kommunikatør bør ivareta sitt samfunnsansvar.

Samfunnsansvar og etikk
Nye etiske prinsipper for kommunikatører
Les mer

Kommunikasjonsfaget er i konstant endring, og vi må hele tiden lære nye ting. Ikke minst på vi ta inn over oss hvordan moderne teknologi både endrer samfunnet og kommunikasjonsfaget i rekordfart. Men kanskje blir 2020-tallet verken teknologiens eller medienes tiår, men etikkens? 

"Kommunikasjonsforeningens medlemmer skal balansere virksomhetens mål og samfunnets krav og forventninger ved å utøve kommunikasjonsfaget med åpenhet og integritet." Det vedtok foreningens tillitsvalgte. 

Det lover godt for det nye tiåret!

Relaterte innlegg

Her kan du lese andre innlegg av samme forfatter.