Banner

Nye etiske prinsipper utsatt

En av sakene som ble diskutert på Kommunikasjonsforeningens landsmøte var nye etiske prinsipper. Det ble vedtatt at de etiske prinsippene skal endres, men nye prinsipper ble ikke endelig bestemt.

Fakta

Landsmøtet: Foreningens høyeste organ. Holdes innen utgangen av april hvert annet år. Her fastsettes mål og strategi for foreningens virke.

Grunnlaget for endringen er et ønske fra organisasjonen om å tydeliggjøre og oppdatere de profesjonsetiske prinsippene foreningen har i dag. Etisk råd har arbeidet med et nytt forslag og oppdraget har vært å tydeliggjøre, forkorte og oppdatere de etiske prinsippene slik at de er i tråd med dagens virkelighet for kommunikatører. Det nye forslaget ble lagt frem av Nils Petter Strømmen (avbildet), medlem i etisk råd, på landsmøtet 26. april. 

Etter en diskusjon om hvorvidt de nye prinsippene burde være ytterligere kortet ned, ble det vedtatt at sentralstyret skal jobbe videre med forslaget til nye etiske prinsipper. Dette skal deretter sendes på høring til de ti lokallagene og endelig fastsettes på neste lokallagsledersamling i høst.

Ny visjon, nytt styre og ny strategi i Kommunikasjonsforeningen
Les mer

Etisk råd

Etisk råd setter yrkesetikk for kommunikatører på agendaen. De hjelper medlemmer som opplever etiske utfordringer i jobben, og de deltar i offentlig debatt.

Opplever du etiske utfordringer i jobbsammenheng? Vi vil gjerne hjelpe deg. Send en e-post til etikk@kommunikasjon.no eller kontakt daglig leder Therese Manus (48064462).

Siste saker

Har du lest disse?