Banner

Nettverk for kommunikatører

Møt andre med felles utfordringer

Nettverkene skal legge til rette for faglig utvikling og erfaringsdeling mellom kommunikatører med felles utfordringer.

 

Det første nettverket ble startet som et prøveprosjekt i 2018 og var en suksess. Målet med nettverkene er å legge til rette for faglig utvikling og erfaringsdeling mellom kollegaer som har felles utfordringer - og som vil ha nytte og glede av å få påfyll fra interessante innledere og diskutere aktuelle problemstillinger med andre i samme situasjon.

Nettverkene er selvfinansierende gjennom deltakeravgiften.

Aktive nettverk:

  • Nettverk for kommunikasjonsdirektører i offentlig sektor (fullt)

  • Nettverk for kommunikasjonsdirektører i offentlig og privat sektor (fullt)

  • Nettverk for de som jobber alene med kommunikasjon (under utvikling)

  • Digitalt nettverk for mellomledere i offentlige virksomheter (ledige plasser)

Har du spørsmål om nettverk eller ønsker å stå på venteliste? Ta kontakt med oss på post@kommunikasjon.no.