Banner

Annonsere i fagbladet Kommunikasjon

Målrettet annonsering

I Kommunikasjon når din annonse fram til kommunikasjonsfolk i en faglig relevant kontekst. Fagbladet sendes til alle Kommunikasjonsforeningens medlemmer fire ganger årlig.

Fagbladet Kommunikasjon er en av de viktigste utgivelsene for alle som jobber med, eller er interessert i, kommunikasjon og PR som fag, verktøy og virkemiddel.

Her treffer du målgruppen direkte. Våre lesere inkluderer kommunikasjonsledere over hele landet med ansvar for innkjøp av  tjenester som analyse, medieovervåkning, innholdsproduksjon, foto, video, språktjenester, kurs og rådgivning. 

Kommunikasjon har fire utgivelser i året med et opplag på 4200 eksemplarer, og det sendes til alle våre medlemmer. Bladet tar opp aktuelle temaer innenfor fagfeltet, presenterer case og fagprofiler, formidler nye fagbøker og ny forskning.

Kommunikasjonsforeningen er utgiver av Kommunikasjon. 

Annonsepriser og formater    
1/4 side 173 x 60 mm, liggende 7500,-
1/2 side 86 x 250 mm, stående
200 x 140 mm, liggende
+ 3 mm utfallende
10 200,-
1/1 side 200 x 285 mm
+ 3 mm utfallende
15 300,-
Bakside 200 x 225 mm
+ 3 mm utfallende
17 500,-


Ta kontakt for pris på bilag.
Priser gjelder ferdig materiell og er eksklusive merverdiavgift.
Andre formater etter avtale.

Materiellfrist 2021  
NR 1
Frist for bestilling: 5. februar
Materiellfrist: 12. februar kl. 12
Utsendelse: 26. februar
 
NR 2
Frist for bestilling: 3. mai
Materiellfrist: 10. mai kl. 12
Utsendelse: 28. mai
 
NR 3
Frist for bestilling: 27. aug.
Materiellfrist: 3. sept. kl 12
Utsendelse: 17. sept.
 
NR 4
Frist for bestilling: 12. nov.
Materiellfrist: 19. nov. kl. 12
Utsendelse: 3. des.
 

 

Tekniske krav
Materiell leveres som PDF i CMYK, 300 DPI. Sendes på e-post til mari@kommunikasjon.no

Kontakt oss
For bestilling av annonser, kontakt Susanne Dalvik på tlf 23 31 59 00 eller e-post susanne@kommunikasjon.no