Banner

Annonse i fagbladet Kommunikasjon

Målrettet annonsering

I fagbladet Kommunikasjon når din annonse fram til kommunikasjonsfolk i en faglig relevant kontekst. Fagbladet sendes til alle Kommunikasjonsforeningens medlemmer fem ganger årlig.

Fagbladet Kommunikasjon er en av de viktigste utgivelsene for alle som jobber med, eller er interessert i, kommunikasjon og PR som fag, verktøy og virkemiddel. Dette er din sikreste måte å nå målgruppen på. Våre lesere inkluderer kommunikasjonsledere over hele landet med ansvar for innkjøp av et bredt spekter av tjenester.

Kommunikasjon har fem utgivelser i året med et opplag på 4200 eksemplarer, og det sendes til alle våre medlemmer. Bladet tar opp aktuelle temaer innenfor fagfeltet, presenterer case og fagprofiler, formidler nye fagbøker og ny forskning.

Kommunikasjon utgis av Norsk kommunikasjonsforening, landets største organisasjon for PR- og kommunikasjonsmedarbeidere.

Annonsepriser og formater
1/4 side
173 x 60 mm, liggende 7500,-
1/2 side 86 x 250 mm, stående
200 x 140 mm, liggende
+ 3 mm utfallende
10 200,-
1/1 side 200 x 285 mm
+ 3 mm utfallende
15 300,-
Bakside 200 x 225 mm
+ 3 mm utfallende
17 500,-


Ta kontakt for pris på bilag.
Priser gjelder ferdig materiell og er eksklusive merverdiavgift.
Andre formater etter avtale.

Materiellfrist
NR 1
Frist for booking 12. januar
Materiellfrist 19. januar kl. 10
Utsendelse 2. februar
NR 2
Frist for booking 9. mars
Materiellfrist 16. mars kl. 10
Utsendelse 6. april
NR 3
Frist for booking 18. mai
Materiellfrist 22. mai kl. 10
Utsendelse 11. juni
NR 4
Frist for booking 24. august
Materiellfrist 31. august kl. 10
Utsendelse 14. september
NR 5
Frist for booking 2. november
Materiellfrist 9. november kl. 10
Utsendelse 23. november


Her kan du laste ned Medieplan med annonsepriser og formater i PDF.

Tekniske krav
Materiell leveres som PDF i CMYK, 300 DPI. Sendes på e-post til annette@kommunikasjon.no

Kontakt oss
Annette Gustavsen, tlf. 41 68 55 94 eller e-post annette@kommunikasjon.no