Banner

Annonse i fagbladet Kommunikasjon

Målrettet annonsering

I fagbladet Kommunikasjon når din annonse fram til kommunikasjonsfolk i en faglig relevant kontekst. Fagbladet sendes til alle Kommunikasjonsforeningens medlemmer fire ganger årlig.

Fagbladet Kommunikasjon er en av de viktigste utgivelsene for alle som jobber med, eller er interessert i, kommunikasjon og PR som fag, verktøy og virkemiddel. Dette er din sikreste måte å nå målgruppen på. Våre lesere inkluderer kommunikasjonsledere over hele landet med ansvar for innkjøp av et bredt spekter av tjenester.

Kommunikasjon har fire utgivelser i året med et opplag på 4200 eksemplarer, og det sendes til alle våre medlemmer. Bladet tar opp aktuelle temaer innenfor fagfeltet, presenterer case og fagprofiler, formidler nye fagbøker og ny forskning.

Kommunikasjon utgis av Norsk kommunikasjonsforening, landets største organisasjon for PR- og kommunikasjonsmedarbeidere.

Annonsepriser og formater
1/4 side
173 x 60 mm, liggende 7500,-
1/2 side 86 x 250 mm, stående
200 x 140 mm, liggende
+ 3 mm utfallende
10 200,-
1/1 side 200 x 285 mm
+ 3 mm utfallende
15 300,-
Bakside 200 x 225 mm
+ 3 mm utfallende
17 500,-


Ta kontakt for pris på bilag.
Priser gjelder ferdig materiell og er eksklusive merverdiavgift.
Andre formater etter avtale.

Materiellfrist
NR 1
Frist for booking: 4. januar
Materiellfrist: 11. januar kl. 12
Utsendelse: 28. januar
NR 2
Frist for booking: 8.mai
Materiellfrist: 15. mai kl. 12
Utsendelse 29. mai
NR 3
Frist for booking: 23. aug 
Materiellfrist: 29. aug kl. 12
Utsendelse 13. september
NR 4
Frist for booking
Materiellfrist
Utsendelse 29. november

Tekniske krav
Materiell leveres som PDF i CMYK, 300 DPI. Sendes på e-post til mari@kommunikasjon.no

Kontakt oss
Tlf 23 31 59 00 eller e-post post@kommunikasjon.no