Banner
Samfunnsansvar og etikk

Nye etiske prinsipper for kommunikatører

Kommunikasjonsforeningen har vedtatt nye etiske prinsipper for sine medlemmer. - Jeg føler at vi nå har satt en høyere standard for hva vi mener er godt skjønn for en kommunikatør, sier styreleder Gro Bogen Nilsen (bildet).

Begrep som "konfidensialitet" er ute, mens "åpenhet" og "innsyn" er kommet inn. Kommunikasjonsfolk er forventet å bidra til "forståelse og den opplyste samtalen". Det står eksplisitt i de nye etiske prinsippene som Kommunikasjonsforeningen vedtok 14. november.

- Jeg føler at vi nå har satt en høyere standard for hva vi mener er godt skjønn for en kommunikatør. Det må ses i lys av den endrede konteksten vi lever i, sier Gro Bogen Nilsen, og utdyper:

- Vi lever i et samfunn der vi mottar informasjon som ikke nødvendigvis er sann. Det vil si at ansvaret for at informasjonen som kommer ut til innbyggere og brukere er riktig og balansert, er enda viktigere enn før. Vi mener kommunikatører har et ansvar her, og de nye etiske prinsippene tydeliggjør dette ansvaret og vår rolle. 

Ansvaret for at informasjonen til innbyggere og brukere er riktig og balansert, er enda viktigere enn før.
Gro Bogen Nilsen

Trengte oppdatering

Bakgrunnen for endringen av de etiske prinsippene, var et ønske fra organisasjonen om å få prinsipper som er både er tydeligere og mer i tråd med dagens virkelighet enn de forrige, som var fra 2007.

- Vi har beholdt mye, vi hadde et godt utgangspunkt. Men også punktet om ansvarlighet knyttet til metoder, analyse og brukerdata, er nytt. Vi har også vektlagt at man skal være åpen om bindinger og metoder, sier Bogen Nilsen.

Det har vært noe diskusjon internt om enkelte av punktene, som at man skal "gi så fullstendig informasjon som mulig".

- Forventer dere at alle medlemmene følger prinsippene i sitt arbeid, eller er de ment som et ideal å strekke seg etter?

- Jeg tror det viktigste er at man har prinsipper som er positivt veiledende. Prinsippene er overordnet, og det må være rom for personlig tolking. Men det første punktet forteller tydelig hvor vi setter standarden, mener Bogen Nilsen.

Her er de nye etiske prinsippene:

Kommunikasjonsforeningens etiske prinsipper

Kommunikasjonsforeningens medlemmer skal balansere virksomhetens mål og samfunnets krav og forventninger ved å utøve kommunikasjonsfaget med åpenhet og integritet.

En kommunikasjonsmedarbeider skal: 

  • Fremme åpenhet og innsyn, og aktivt bidra til forståelse og den opplyste samtale. 
  • Gi så fullstendig informasjon som mulig uten at det går på bekostning av taushetsplikten. 
  • Kommunisere ærlig og tydelig, og være åpen om avsender, rolle, metoder og bindinger. 
  • Utvise ansvarlighet med metoder og bruk av verktøy for analyse av brukerdata. 
  • Tilstrebe likebehandling og gjøre informasjon forståelig og tilgjengelig. 

Veileder i vanskelige saker

Kommunikasjonsforeningens etiske råd la fram sitt forslag til nye etiske prinsipper for Landsmøtet i april 2019. Der ble det imidlertid besluttet at forslaget skulle revideres, og Lokallagsledersamlingen fikk mandat til å vedta nye prinsipper. Sentralstyret har ledet arbeidet med revideringen, og forslaget ble sendt på høring til alle lokallagene.

Hvis det oppstår en vanskelig sak, kan man hente argumenter fra de etiske prinsippene.
Gro Bogen Nilsen

- Jeg håper denne prosessen har satt fokus på de etiske prinsippene. Jeg regner ikke med medlemmene ser på disse hver dag, men hvis det oppstår en vanskelig sak, kan man hente argumenter fra de etiske prinsippene, sier Gro Bogen Nilsen.

Som styreleder og leder av Etisk råd oppfordrer hun medlemmene til å komme med innspill på hvilke etiske utfordringer de opplever i hverdagen.

- Når vi får se hvor skoen trykker, kan vi i Etisk råd lage konkrete kurs, eksempelbank eller en veileder, for å bidra til å innarbeide prinsippene.

Nye etiske prinsipper utsatt
Les mer