Banner
PR-PRAT

Det digitale skiftet - grip mulighetene!

Hvem andre enn kommunikasjonsfolk er vel bedre egnet til å overleve det store digitale skiftet? Vi jobber alltid tverrfaglig, har et godt helhetsperspektiv og besitter solid kompetanse innen kommunikasjon, kanalforståelse og metoder for brukerinnsikt. Er vi i tillegg endrings- og læringsvillige, har vi mange muligheter foran oss.

fakta
Factbox image

Anne-Berit Herstad
Anne-Berit Herstad er medlem av sentralstyret i Kommunikasjonsforeningen, og jobber som seksjonssjef for samfunnskontakt i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hun er gjesteblogger på PR-prat.

Det har alltid vært vanskelig å forutse hva samfunnsmessige endringer vil bringe med seg. Ingen kunne forutse hva den industrielle revolusjonen eller boktrykkerkunsten førte med seg av fundamentale endringer på samfunnsstrukturer, tenkemåter og livsstiler. Det som derimot skiller det digitale skiftet fra andre store endringer, er den høye hastigheten og at mange av endringene er rene transformasjoner. Verden har ufattelige store datamengder og en stadig mer avansert og kraftig teknologi lett tilgjengelig. Dette gir oss en endringskraft vi aldri har sett maken til.

Det er rart å tenke på at våre smarttelefoner inneholder flere millioner ganger mer datakraft enn det Apollo 13 var utstyrt med under månelandingen i 1969. Nå har de fleste i verden en smarttelefon og andre dingser med innebygde sensorer og nettverk tilgjengelig. Om få år antas det at vi har over 200 milliarder av disse dingsene, som gjerne kalles tingenes internett. Dette er dingser som hver for seg og samlet vil endre våre liv radikalt. Ikke bare er de avansert teknologi i seg selv. De kan også kommunisere med hverandre. Hva med et kjøleskap som bestiller matvarer for deg eller som hjelper deg med dietten din? Hva med sømløse, proaktive tjenester fra det offentlige? Hva med leger som raskt og sikkert kan stille diagnoser basert på din historie, målinger du har gjort hjemme og funn i en database med millioner av epikriser? 

Illustrasjonsfoto: NASA / Unsplash
Smarttelefonen din har flere millioner ganger mer datakraft enn det Apollo 13 hadde under månelandingen i 1969. Hva betyr den digitale utviklingen for kommunikatører? (Foto: NASA, Unsplash)

Hva betyr skiftet for oss?

Det er umulig å tegne et klart bilde av hvordan det digitale skiftet vil påvirke vår bransje. Hastigheten på endringene er for stor og de ukjente faktorene for mange. Men vi har et svært godt utgangspunkt for å delta på det som nå skjer. For at vi skal lykkes videre, bør vi være bevisste på følgende:

  • Vi må like kontinuerlig læring. Vi må være villige til å lære nye metoder, arbeidsmåter og tankesett - vi må ta en aktiv del i læringslivet.
  • Vi må erkjenne at vår kommunikasjonskompetanse fortsatt er svært viktig, og vi må bli enda flinkere til å fremme verdien vi kan tilføre prosesser.
  • Vi må omfavne at andre i virksomheten er blitt brukerorienterte. Ord som «brukerretting og brukerinnsikt» er ikke lengre bare i vårt vokabular. Virksomhetsstrategier og ledergrupper innser makten som dagens brukere har og setter nå brukeren først. 
  • Vi må synliggjøre at kommunikasjonsfaget er basert på tverrfaglig samarbeid, og at vi derfor er godt rustet til å jobbe i tverrfaglige team og å samle oss rundt problemstillinger med andre.

Bruk mulighetsrommet

Scenariet om at robotene tar over, har roet seg betydelig. Det er vi menneskene som kan definere hvilke problemer som skal løses, og dermed hva teknologien og dataene skal brukes til. Digitaliseringen kan for eksempel frigjøre arbeidstakere fra repetitive oppgaver og sikre at innbyggere enkelt får de ytelsene de har rett på.

Bare i NAV har vi fem millioner unike strømmer av livshendelser, som fødsel, arbeidsledighet, sykdom, giftemål og pensjon. Dette krever utveksling av informasjon, dialog, vedtak og kanskje ytelser. Digitalisering kan hjelpe NAV med å fange opp hendelser i et menneskes liv, tolke data for å sikre relevant informasjon, fatte automatiske vedtak og ha en digital dialog med innbyggerne. Ingen digitale tjenester er gode hvis de ikke er enkle å forstå og å håndtere. Her kan vi gi en betydelig merverdi med vår kompetanse. Vi kan språk, vi ser helheter, vi har god bruker- og kanalkompetanse og liker å delta i metodiske tilnærminger til problemstillinger. Vi kan bidra til å definere problemer som må løses, til mer tilgjengelig og mer effektiv brukerkommunikasjon og til en treffsikker kommunikasjon internt om det pågående utviklingsprosjektet.

Det er vi menneskene som kan definere hvilke problemer som skal løses, og dermed hva teknologien og dataene skal brukes til.
Anne-Berit Herstad

Vi må også ta del i verdidiskusjonene. Skal vi løse et problem ved hjelp av data i algoritmer, er mulighetene enorme. Selv om ting kan gjennomføres, må vi ikke gripe dem i blinde. Jeg vil påstå at kommunikasjonsfolk har et godt utviklet verdikompass som må brukes aktivt, når vi ser at kursen er satt mot et etisk uklart område.  Skal din virksomhet ha sterk tillit, må vi bidra til å sikre at de de riktige valgene tas. Her må vi ta plass.

La oss lære sammen

Det er umulig å konkretisere hva skiftet vil bety for enkeltferdigheter eller bruk av vår kompetanse på sikt. Men vi har et svært godt faglig utgangspunkt for å ta del i den digitale transformasjonen. Læring blir det viktige. Det er ingen som har den fulle kompetansen til å møte det som skjer og det som kommer. Studiesteder og virksomheter lærer fortløpende, og kommunikatører må lære av andre fagområder og av hverandre.  For å imøtekomme behovet for læring, har Kommunikasjonsforeningen satt digitalisering som tema for fagdagen den 24. oktober. Der skal jeg snakke om hva digitalisering betyr for kommunikasjonsfolk, i tillegg får vi et innblikk i hvordan kommunikatører i det offentlige og private bidrar i digitaliseringsprosesser i dag. Vi får også høre om konkrete case og vi skal se inn i krystallkula. Jeg håper vi ses til læring og inspirasjon!