Fagdag om digitalisering

Onsdag 24. okt. 2018 kl. 09:00 - 16:00
Gamle Museet Konferanse og Selskapslokaler, Dronningens gate 4, Oslo
Pris: 2900 (medlem), 4900 (ikke-medlem)

Hvordan påvirker digitalisering din arbeidshverdag?

Alle snakker om digitalisering og at vi må endre måten vi jobber og kommuniserer på. Men hva innebærer det egentlig?


På fagdagen får du:

  • Et innblikk i hvordan kommunikatører bidrar i digitaliseringsprosessene
  • Høre om gode caser innenfor blant annet personvern, måling, automatisering av tjenester og kunstig intelligens
  • Lære fra både offentlig og privat sektor

Pris medlemmer
2900
Pris Ikke-Medlemmer
4900

Foredragsholdere

Foredragsholdere lanseres fortløpende.

Anne-Sofie Risåsen, leder for konsulentdivisjonen i IBM Norge

Hvordan kan vi realisere mulighetene kunstig intelligens gir oss på en sikker og rettferdig måte? Hva må til for at teknologien skal kunne ta de intelligente valgene? Og hvordan sikrer man riktig bruk og forståelse av hva dataene brukes til?

Anne-Sofie Risåsen i IBM forteller om hvordan den intelligente teknologien kan sikre bedre etiske beslutninger og hvilke fallgruver som fins.  

 

Anne-Sofie Risåsen er leder for konsulentdivisjonen i IBM Norge og har tidligere hatt lederstillinger i selskaper som Capgemini, Microsoft og Evry.

John Tørres Thuv, konsernsjef i Gyldendal ASA

Hvordan har et tradisjonsrikt forlagshus møtt digitaliseringen? Hvor mye bestemmer brukerne? Og hvordan gjøre en organisasjon klar for konkurransen mot internasjonale giganter? Konsernsjef i Gyldendal John Tørres Thuv gir innblikk i utfordringer og metoder i digitaliseringen av et forlagshus.

John er utdannet bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI. 

Elin Hauge, Head of Emerging Tech Navigators, Cognitive Services, EVRY

Det snakkes mye om digitalisering i mange sammenhenger. «Alt» skal digitaliseres. Men hva handler egentlig digitalisering om, og hvilke diskusjoner er viktigst?

Elin er en erfaren foredragsholder og rådgiver innenfor nye teknologier og kunstig intelligens. Hun er kjent for det hun selv omtaler som «komplett mangel på diplomatisk filter», kombinert med en sterk evne til å forklare komplekse temaer med enkle ord.

Hanne Wetland, designstrategiforretningsutvikler i Netlife Bergen

Sannsynligvis. Å tegne på jobben gjør det enklere å tenke. Det gjør det enklere å forstå komplekse problemstillinger. Og det gjør det enklere å forstå hverandre.

Det skrives alt for mye og det prates for mye. Det er verken bra eller nyttig. Hanne lærer bort sine beste knep, blant annet at tegning ikke trenger å være fint for å kommunisere godt.

Hanne Wetland jobber med strategi og forretningsutvikling i Netlife Bergen og er utdannet master i industridesign fra NTNU.

Einar Duenger Bøhn, professor ved Universitetet i Agder og tilknyttet Centre for Artificial Intelligence

Vi overlater flere og flere avgjørelser til kunstig intelligente systemer, men jo viktigere avgjørelser vi overlater til slike systemer, jo viktigere er det at de oppfører seg bra. Vi må derfor bevege oss fra å bare utvikle kunstig intelligens, til å utvikle kunstig moral. Men hva er egentlig det, og hvordan kan det utvikles?

Hanne Røvig Schjold, seniorrådgiver i NAV

Kommunikasjon i NAVs digitaliseringsprosjekter

For å gi brukerne nyttige tjenester og de ansatte en effektiv arbeidshverdag har NAV høye digitale ambisjoner. Behovene til mer enn 2,5 millioner brukere skal i økende grad løses digitalt, slik at NAV-kontorene får mer tid til å hjelpe dem som trenger det aller mest.  

Hanne Røvig Schjold forteller om hvordan kommunikasjonsrådgiverne i Arbeids- og velferdsdirektoratet arbeider i digitale utviklingsprosjekter. Hvordan sikrer vi at kommunikasjonsvirkemiddelet blir brukt smart i komplekse utviklingsprosjekter? Hvilke utfordringer og muligheter gir arbeidet i prosjekter? Og hva slags konsekvenser får alle prosjektene for organisering av kommunikasjonsavdelingen?

Nils Petter Strømmen, seniorrådgiver Kantar TNS

Kantar Media følger medieutviklingen kontinuerlig gjennom undersøkelser som Forbruker & Media, Interbuss, Social Media Tracker og TV-undersøkelsen (TVOV). Her får du tall og fakta om de fem digitale trender som preger det norske medielandskapet i størst grad akkurat nå. Trender som vil kunne ha stor betydning for hvilke virkemidler og kanaler du velger i tiden framover.

Lillian Olsen, CEO i Halogen

Å lykkes med digitalisering handler ikke først og fremst om å forstå teknologi. Du må også forstå brukerne dine, deres behov og hvordan mennesker agerer i møte med maskiner. Lillian Olsen, CEO i Halogen, har jobbet med digitalisering helt siden det dreide seg om å få bedrifter til å forstå hvorfor de burde være på nett, til dagens digitaliseringsprosesser som endrer måten store konsern driver hele sin virksomhet på.

Oddbjørn Hatløy, klyngeleder i Norwegian Rooms® Cluster

Hvordan ruster man merkevarebedrifter for fremtiden? Og hvilke utviklingstrekk bør vi se etter? Oddbjørn Hatløy viser hvordan blant annet kunstig intelligens, livsstildata og bærekraft blir viktig fremover.

Oddbjørn Hatløy har vært klyngeleder i Norwegian Rooms® Cluster siden 2013, da nettverket fikk offisiell klyngestatus gjennom Norwegian Innovation Clusters. Klyngen samler over 50 aktører innenfor norsk ferdigvareindustri, akademia og FoU-aktører.

 

Eva Hille, kommunikasjonsdirektør i Bergen kommune

Fra i høst har snakkeroboten Kari svart på spørsmål fra innbyggerne i Bergen. Kommune-Kari svarer døgnet rundt og jo mer bergenserne spør, desto flinkere blir roboten til å gi gode svar.  Under overskriften «Digitalt førstevalg» er Kommune-Norge nå i gang med et stort digitaliseringsløft. For å få alle med over i den digitale hverdagen, blir kommunikasjon viktig. Vi må sikre at de nye digitale løsningene blir mest mulig brukervennlige og enkle å forstå. Derfor samarbeider kommunikasjonsfolkene med kolleger i digitaliseringsavdelingen. Lanseringen av Kommune-Kari er et eksempel på dette samarbeidet.

Anne-Berit Herstad, sentralstyremedlem i Kommunikasjonsforeningen

Kommunikatørenes største utfordring i det digitale skiftet, vil være vår evne til å tilpasse oss endringene i virksomhetene og i samfunnet. Anne-Berit snakker om muligheter, utfordringer og de mange ukjente faktorene vi står overfor.

Anne-Berit Herstad er sentralstyremedlem i Kommunikasjonsforeningen, og jobber som seksjonssjef for samfunnskontakt i NAV.

Etterarrangement

Eirik Bergesen

Til etterarrangementet har vi fått med oss All Makts Eirik Bergesen. Han skal, sammen med et panel, hjelpe oss med kommunikasjonsfasiten der det trengs. I panelet sitter blant andre Astrid Bugge Mjærum, viseadministrerende direktør i Sykehuset Innlandet og Marius Thorkildsen, digital markedsfører i Schibsted Norge Abonnementsmedia.  

Dilemmaene skal panel og sal finne ut av sammen. Bli med på kommunikasjonsprat hvor de bastante svarene vil sitte tettere enn vanlig.

Vil du være frivillig på fagdagen?

Studerer du kommunikasjon? Da kan du være frivillig på vår fagdag om digitalisering. I tillegg til relevant arbeidserfaring får du muligheten til å delta på hele fagdagen. Vi trenger frivillige som kan ta bilder, lage video, styre sosiale medier og skrive artikler.

Send en e-post med litt informasjon om deg selv, og hva du kunne tenke deg å jobbe med til malin@kommunikasjon.no innen søknadsfristen 7. oktober.