Banner

Fagdag om digitalisering

Onsdag 24. okt. 2018 kl. 09:00 - 16:00
Gamle Museet Konferanse og Selskapslokaler, Dronningens gate 4, Oslo
Pris:

Arrangementet er avholdt

Alle snakker om digitalisering og at vi må endre måten vi jobber og kommuniserer på. Men hva innebærer det egentlig?

Over 350 kommunikatører møttes når Kommunikasjonsforeningen for første gang arrangerte en fagdag om digitalisering.

Tusen takk til alle som kom, og en stor takk foredragsholdere, frivillige og programkomiteen.

Videoer fra fagdagen om digitalisering

Medlem

Anne-Berit Herstad: Hva kan digitalisering bety for kommunikasjonsfolk?

Kommunikatørenes største utfordring i det digitale skiftet, vil være vår evne til å tilpasse oss endringene i virksomhetene og i samfunnet. Anne-Berit snakker om muligheter, utfordringer og de mange ukjente faktorene vi står overfor. Anne-Berit Herstad er sentralstyremedlem i Kommunikasjonsforeningen, og jobber som seksjonssjef for samfunnskontakt i NAV.

Medlem

Anne-Sofie Risåsen: Kunstig intelligens sikrer bedre etiske beslutninger

Hvordan kan vi realisere mulighetene kunstig intelligens gir oss på en sikker og rettferdig måte? Hva må til for at teknologien skal kunne ta de intelligente valgene? Og hvordan sikrer man riktig bruk og forståelse av hva dataene brukes til? Anne-Sofie Risåsen i IBM forteller om hvordan den intelligente teknologien kan sikre bedre etiske beslutninger og hvilke fallgruver som fins.

Medlem

Anne Zanussi: Slutt å sette strøm på papir

Anne Zanussi i Halogen mener det finnes nok enspora teknologer der ute. Det vi trenger er flere folk som forstår folk. Digitalisering handler nemlig ikke om å sette strøm på papir, men å lage løsninger som dekker folks behov i en digital hverdag.


Program

Foredragsholdere

Hanne Røislien, seniorforsker i Cyberforsvaret

Trenger du egentlig ny mobiltelefon? Når leste du sist en brukermanual før du tok i bruk en ny teknologisk duppedings? Det er lett å la seg blende av teknologien. Digitaliseringen tilbyr nye løsninger på problemene våre, nye duppedingser og software som skal gjøre oss mer effektive og spare bedriftene for betydelige summer. Det har nærmest blitt et mantra i vårt samfunn at vi må henge med på teknologiens utvikling. Men, hva betyr det egentlig? Digitaliseringen gir oss store muligheter, men før vi tar sårbarhetene på alvor byr teknologien på store sikkerhetsmessige utfordringer. Er menneskers begeistring for teknologien også dens største sårbarhet?

Hanne er seniorforsker i Cyberforsvaret med spesialfelt innen organisasjonsendring og endringskultur. Hun har doktorgrad på soldater og har  jobbet og bodd i krigssoner i en årrekke. 

Ola Helland, UX-designer i Lyse

Ola Helland skal fortelle hvordan Lyse måler kampanjer og vise konkrete eksempler av tekstendringer som har gitt en målbar endring i opplevelsen av en tjeneste. Som ansvarlig for brukeropplevelse i konsernet Lyse har han utarbeidet arbeidsmetoden som Lyse nå innfører for å være datadrevet i all sin kommunikasjon mot kundene. Lyse er opptatt av at synsing er tull, så se opp for tall uten tull!

Ola har lang fartstid innen UX-design og har for tiden fagansvaret i Lyse-konsernet, som eier Altibox, Smartly og Lyse. Han har tidligere hatt designansvaret for NRK TV og Radio på nett, og brenner for å gjøre tjenester bedre med innsikt og tall, ikke synsing og tull.

Anne-Sofie Risåsen, leder for konsulentdivisjonen i IBM Norge

Hvordan kan vi realisere mulighetene kunstig intelligens gir oss på en sikker og rettferdig måte? Hva må til for at teknologien skal kunne ta de intelligente valgene? Og hvordan sikrer man riktig bruk og forståelse av hva dataene brukes til?

Anne-Sofie Risåsen i IBM forteller om hvordan den intelligente teknologien kan sikre bedre etiske beslutninger og hvilke fallgruver som fins.  

 

Anne-Sofie Risåsen er leder for konsulentdivisjonen i IBM Norge og har tidligere hatt lederstillinger i selskaper som Capgemini, Microsoft og Evry.

John Tørres Thuv, konsernsjef i Gyldendal ASA

Hvordan har et tradisjonsrikt forlagshus møtt digitaliseringen? Hvor mye bestemmer brukerne? Og hvordan gjøre en organisasjon klar for konkurransen mot internasjonale giganter? Konsernsjef i Gyldendal John Tørres Thuv gir innblikk i utfordringer og metoder i digitaliseringen av et forlagshus.

John er utdannet bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI. 

Elin Hauge, Head of Emerging Tech Navigators, Cognitive Services, EVRY

Det snakkes mye om digitalisering i mange sammenhenger. «Alt» skal digitaliseres. Men hva handler egentlig digitalisering om, og hvilke diskusjoner er viktigst?

Elin er en erfaren foredragsholder og rådgiver innenfor nye teknologier og kunstig intelligens. Hun er kjent for det hun selv omtaler som «komplett mangel på diplomatisk filter», kombinert med en sterk evne til å forklare komplekse temaer med enkle ord.

Heidi Bunæs Eklund, tekstviter og klarspråkekspert i NTB Arkitekst

Etter at dere har planlagt brukerreisen og alle modulene for nettløsningen er på plass, ja, da gjenstår det «bare å skrive tekstene». Hvordan kan språket åpne for samhandling og endring? Og hva skal til for at både fagfolkene og kommunikatørene er enige om språk og innhold? Heidi, klarspråkekspert i NTB Arkitekst, deler sine beste tips.

Hanne Wetland, strategi og tegneri i Netlife Bergen

Sannsynligvis. Å tegne på jobben gjør det enklere å tenke. Det gjør det enklere å forstå komplekse problemstillinger. Og det gjør det enklere å forstå hverandre.

Det skrives alt for mye og det prates for mye. Det er verken bra eller nyttig. Hanne lærer bort sine beste knep, blant annet at tegning ikke trenger å være fint for å kommunisere godt.

Hanne Wetland jobber med strategi og forretningsutvikling i Netlife Bergen og er utdannet master i industridesign fra NTNU.

Einar Duenger Bøhn, professor ved Universitetet i Agder og tilknyttet Centre for Artificial Intelligence

Vi overlater flere og flere avgjørelser til kunstig intelligente systemer, men jo viktigere avgjørelser vi overlater til slike systemer, jo viktigere er det at de oppfører seg bra. Vi må derfor bevege oss fra å bare utvikle kunstig intelligens, til å utvikle kunstig moral. Men hva er egentlig det, og hvordan kan det utvikles?

Fredrik Marcus, Creative Director i Creuna

I hvilke situasjoner og sammenhenger fungerer stemmestyring best? Fredrik Marcus, Creative Director i Creuna, viser spennende case og forteller hvorfor stemmestyring blir viktig fremover. I tillegg viser han hvordan du og din virksomhet bør tenke hvis dere vurderer å ta i bruk kunstig tale.

Hanne Røvig Schjold, seniorrådgiver i NAV

Kommunikasjon i NAVs digitaliseringsprosjekter

For å gi brukerne nyttige tjenester og de ansatte en effektiv arbeidshverdag har NAV høye digitale ambisjoner. Behovene til mer enn 2,5 millioner brukere skal i økende grad løses digitalt, slik at NAV-kontorene får mer tid til å hjelpe dem som trenger det aller mest.  

Hanne Røvig Schjold forteller om hvordan kommunikasjonsrådgiverne i Arbeids- og velferdsdirektoratet arbeider i digitale utviklingsprosjekter. Hvordan sikrer vi at kommunikasjonsvirkemiddelet blir brukt smart i komplekse utviklingsprosjekter? Hvilke utfordringer og muligheter gir arbeidet i prosjekter? Og hva slags konsekvenser får alle prosjektene for organisering av kommunikasjonsavdelingen?

Nils Petter Strømmen, seniorrådgiver i Kantar Media

Kantar Media følger medieutviklingen kontinuerlig gjennom undersøkelser som Forbruker & Media, Interbuss, Social Media Tracker og TV-undersøkelsen (TVOV). Her får du tall og fakta om de fem digitale trender som preger det norske medielandskapet i størst grad akkurat nå. Trender som vil kunne ha stor betydning for hvilke virkemidler og kanaler du velger i tiden framover.

Anne Zanussi, designer i Halogen

Anne Zanussi i Halogen mener det finnes nok enspora teknologer der ute. Det vi trenger er flere folk som forstår folk. Digitalisering handler nemlig ikke om å sette strøm på papir, men å lage løsninger som dekker folks behov i en digital hverdag.

Oddbjørn Hatløy, klyngeleder i Norwegian Rooms® Cluster

Hvordan ruster man merkevarebedrifter for fremtiden? Og hvilke utviklingstrekk bør vi se etter? Oddbjørn Hatløy viser hvordan blant annet kunstig intelligens, livsstildata og bærekraft blir viktig fremover.

Oddbjørn Hatløy har vært klyngeleder i Norwegian Rooms® Cluster siden 2013, da nettverket fikk offisiell klyngestatus gjennom Norwegian Innovation Clusters. Klyngen samler over 50 aktører innenfor norsk ferdigvareindustri, akademia og FoU-aktører.

 

Eva Hille, kommunikasjonsdirektør i Bergen kommune

Fra i høst har snakkeroboten Kari svart på spørsmål fra innbyggerne i Bergen. Kommune-Kari svarer døgnet rundt og jo mer bergenserne spør, desto flinkere blir roboten til å gi gode svar.  Under overskriften «Digitalt førstevalg» er Kommune-Norge nå i gang med et stort digitaliseringsløft. For å få alle med over i den digitale hverdagen, blir kommunikasjon viktig. Vi må sikre at de nye digitale løsningene blir mest mulig brukervennlige og enkle å forstå. Derfor samarbeider kommunikasjonsfolkene med kolleger i digitaliseringsavdelingen. Lanseringen av Kommune-Kari er et eksempel på dette samarbeidet.

Anne-Berit Herstad, sentralstyremedlem i Kommunikasjonsforeningen

Kommunikatørenes største utfordring i det digitale skiftet, vil være vår evne til å tilpasse oss endringene i virksomhetene og i samfunnet. Anne-Berit snakker om muligheter, utfordringer og de mange ukjente faktorene vi står overfor.

Anne-Berit Herstad er sentralstyremedlem i Kommunikasjonsforeningen, og jobber som seksjonssjef for samfunnskontakt i NAV.

Olav Sindre Kriken, sentralstyremedlem i Kommunikasjonsforeningen

Hvilken rolle har kommunikasjonsavdelingen i digitaliseringprosesser? Har digitaliseringen ført til positive endringer? Og frykter kommunikatører for jobbene sine? Svarene på disse spørsmålene får du på fagdagen, der deler vi funnene fra vår helt ferske undersøkelse.

Program

Tid Program Foredragsholder
09.00 Velkommen Therese Manus, Kommunikasjonsforeningen (modererer dagen)
09.05 Tegner du for lite? Hanne Wetland, Netlife Bergen
09.20 Digitalisering - hva handler det om? Elin Hauge, Evry
09.40 Hva kan digitalisering bety for kommunikasjonsfolk? Anne-Berit Herstad, sentralstyret i Kommunikasjonsforeningen
10.00 Funn fra vår undersøkelse om digitalisering Olav Sindre Kriken, sentralstyremedlem i Kommunikasjonsforeningen
10.15 Pause
10.45 Kommunikasjonsavdelingen som internt konsulenthus Hanne Røvig Schjold, NAV
11.05 Stemmestyring: alt du vil vite, men ikke tør å spørre om Fredrik Marcus, Creuna
11.30 Utdeling av Åpenhetsprisen Janne Stang Dahl, juryleder Åpenhetsprisen
11.45 Lunsj
12.35 Litteratur og algoritmer John Tørres Thuv, Gyldendal
13.00 Snakkeroboten Kari svarer innbyggerne i Bergen Eva Hille, Bergen kommune
13.20 Bedrageri og begeistring 2.0  Hanne Røislien, Cyberforsvaret
13.45 Parallelle foredrag - velg fire av fem
Tall uten tull - måling av ord og kommunikasjon i Lyse Ola Helland, Lyse
Fem medietrender du må kjenne til Nils Petter Strømmen, Kantar Media
Slutt å sette strøm på papir! Anne Zanussi, Halogen
Syv utviklingstrekk for fremtiden Oddbjørn Hatløy, Norwegian Rooms Cluster
Lær hvordan du skriver tekster som fungerer Heidi Bunæs Eklund, NTB Arkitekst
14.45 Kunstig intelligens sikrer bedre etiske beslutninger Anne-Sofie Risåsen, IBM
15.05 Amoralske systemer eller moralske hjelpere? Einar Duenger Bøhn, CAIR
15.30 Digitaliseringspanel med Elin Hauge, Anne-Berit Herstad, Anne-Sofie Risåsen og Einar Duenger Bøhn Modereres av Eirik Bergesen
16.00 Faglig program ferdig
16.15 Etterarrangement Med Eirik Bergesen
18.00 Slutt
Program

Etterarrangement

Eirik Bergesen

Til etterarrangementet har vi fått med oss All Makts Eirik Bergesen. Han skal, sammen med et panel, hjelpe oss med kommunikasjonsfasiten der det trengs. I panelet sitter Astrid Bugge Mjærum, viseadministrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Marius Thorkildsen, digital markedsfører i Schibsted Norge Abonnementsmedia og Hege Turnes, Kommunikasjonsdirektør i NAV og nestleder i Kommunikasjonsforeningen. 

Dilemmaene skal panel og sal finne ut av sammen. Bli med på kommunikasjonsprat hvor de bastante svarene vil sitte løsere enn vanlig.