Banner
PR-PRAT

Vi skal samle Kommunikasjons-Norge

Tittelen på dette innlegget er visjonen vår. Den er ambisiøs og noe vi kontinuerlig skal strekke oss etter.

Kommunikasjonsforeningen er Norges eneste interesseorganisasjon for alle som jobber med kommunikasjon i Norge. Det gir oss et stort ansvar og ikke minst mange muligheter.

Mulighet til å påvirke

Vår hovedoppgave er å posisjonere kommunikasjonsfaget og styrke kommunikasjonsfolks kompetanse. Det gjør vi ved å tilby et bredt spekter av kurs, seminarer og medlemsarrangementer og med faglige påfyll i nyhetsbrev, på nettsiden, i fagblad og podkast.

Våre 4 300 medlemmer har stor mulighet til å påvirke hva vi skal ha som mål, og hva vi skal levere. Det gjør de gjennom evalueringene av kurs og arrangementer. Og de kan gjøre det gjennom sine lokallag og ved selv å engasjere seg i foreningen.

Leirgulen gjenvalgt som styreleder
Les mer

Ikke bare Ring 3 

I april gjennomførte vi vårt landsmøte. Dit kom delegater fra hele landet og vedtok ny strategi og nytt styre for de neste to årene. Delegatene representerer våre ti lokallag og tre studentlag.

Konkurransen i markedet for kurs- og arrangementer er tøff. Det er stadig flere som tilbyr faglig input. Byråer, bransjemedier, mediehus og høyskoler kjemper om det samme markedet. Et par ting skiller oss fra konkurrentene. Vi skal ikke skape overskudd til eiere. Vi bruker inntektene våre til å gi et best mulig faglig tilbud til medlemmer og potensielle medlemmer.

Siden våre lokallag dekker hele landet, tilbyr vi arrangementer mange steder, ikke bare innenfor Ring 3 i Oslo. Det gjør oss ganske unike i kampen om faglige tilbud til kommunikasjonsarbeidere fra nord til sør og øst til vest.

Vi skal ikke skape overskudd til eiere. Vi bruker inntektene våre til å gi et best mulig faglig tilbud til medlemmer og potensielle medlemmer.

Hvorfor vokse seg større?

Landsmøtet ga oss noen ambisiøse utfordringer for de neste to årene. Vi skal vokse i antall medlemmer og særlig blant kommunikasjonsarbeidere i privat sektor, i byråene og blant studentene.

Hvorfor skal vi vokse? Inntektene fra flere medlemmer vil gjøre det mulig for oss å gi et enda bedre faglig tilbud enn vi gjør i dag. Jo flere vi er, jo bedre tilbud kan vi gi.

Vi skal også utvikle en tydelig samfunnsstemme. Vi som jobber med kommunikasjon, vet at faget vårt er helt vesentlig i dagens samfunn, skal virksomhetene lykkes med sine mål og strategier.

Mange av oss opplever at vi er demokratiarbeidere. Vi driver med folkeopplysning – enten det dreier seg om å nå fram til brukere av velferdstjenester, opplyse om bærekraftsarbeidet til private virksomheter eller innføre universell utforming på nettsider. Samtidig lever mytene om at det vi egentlig holder på med, er kakepynt, hemmelighold og fordreining av sannheten. Å snu et feilaktig rykte er ikke gjort i en håndvending. Derfor vil vi styrke Kommunikasjonsforeningens samfunnsstemme. Vi skal fremme faget i offentlige debatter og styrke folks kunnskap om yrket vårt.

Faget vårt har endret og utviklet seg gjennom disse tiårene, og det vil fortsette i enda høyere tempo framover.

Flere medlemsgoder

Lokallagene våre gjør at vi er til stede over hele landet. De som engasjerer seg, gjør det ved siden av jobb. De er frivillige. Vi vil fortsette å styrke det lokale engasjementet og utvikle samarbeidet lokalt og nasjonalt. Slik vil vi sikre medlemmene gode faglige tilbud gjennom året – både i digitale kanaler og med fysiske arrangementer.

Vi vet også fra vår medlemsundersøkelse at mange ønsker seg medlemsgoder. Derfor vil dette også bli et fokusområde framover.

Kommunikasjonsforeningen er ingen nyvinning. Neste år er det 25 år siden Forum for Offentlig Informasjon (FOI) og Informasjonsforeningen vedtok å slå seg sammen. Og det er hele 75 år siden Norsk Public Relations Forening ble stiftet i 1949.

Faget vårt har endret og utviklet seg gjennom disse tiårene, og det vil fortsette i enda høyere tempo framover. Samtidig er essensen av faget vårt det samme – vi skal sørge for at mottakerne mottar og forstår budskapet vårt – uansett hva slags kanal eller plattform vi når dem med. Så enkelt og så vanskelig.


Relaterte innlegg

Her kan du lese andre innlegg av samme forfatter.