Banner

Leirgulen gjenvalgt som styreleder

På Kommunikasjonsforeningens landsmøte ble det også valgt nytt styre og vedtatt ny strategi.

Fakta

Landsmøtet: Foreningens høyeste organ. Holdes innen utgangen av april hvert annet år. Her fastsettes mål og strategi for foreningens virke.

Et enstemmig landsmøte gjenvalgte fredag 21. april Svein Inge Leirgulen som styreleder og Lene Bergmann som nestleder. Se hele det nye styret nederst i artikkelen.

– Det er verdens gøyeste «jobby!» Vi møter utrolig mange bra folk som gir både faglig og sosialt påfyll og inspirasjon, og vi får stadig mulighet til å bidra med vår egen erfaring og kunnskap – og engasjement, sier Leirgulen.

– Det har vært en slags unntakstilstand i to år, men foreningen har holdt koken gjennom denne utfordrende tiden. Det er jeg umåtelig stolt over. Jeg er mektig imponert over de frivillige i lokallagene, sekretariatet og styret som både digitalt og fysisk har sørget for et knallgodt medlemstilbud, med kurs og møteplasser for kommunikasjonsfolk, og ikke minst har de drevet og utviklet foreningen på en sunn og fremtidsrettet måte, sier Leirgulen, som gleder seg til å ta fatt på to nye år som styreleder.

Årets styre er bunnsolid med god nasjonal bredde og en frisk blanding av erfaring og kompetanse innen kommunikasjonsfag og ledelse.
Lene Bergmann

I tillegg til Leirgulen og Bergmann er Jan Christian Thommesen valgt som ny fagrådsleder. Bernt Flekke, Mala Wang-Naveen, Inger Lise Næss, og Lars Fuglevaag er valgt som styremedlemmer. Andrea Kilen og Andreas Bjørnstad er valgt som vara. Anngun Dybsland, Hansine Korslien og Silje Kolaas går ut av styret.  

Nestleder Bergmann er fornøyd med den nye styresammensettingen.

– Årets styre er bunnsolid med god nasjonal bredde og en frisk blanding av erfaring og kompetanse innen kommunikasjonsfag og ledelse. Representantene kommer fra næringsliv, byrå, forskning og utdanning, offentlig sektor, interesseorganisasjoner, varehandel og helse. Det er en gjeng med stor fart, driv og vilje, samt evne, til å sette fart på strategi- og utviklingsarbeidet.

Vil skape vekst

På det nye styrets agenda står blant annet medlemsvekst i i næringsliv og byråer.

– Vi står nå på startstreken til å skape en enda bedre forening. Vi skal fortsette å gjøre det vi er flinke til, og så skal noen satsningsområder styrkes og utvikles.  Blant annet skal vi vokse og synes enda mer. Foreningen er solid representert i offentlig sektor, men vi har fremdeles en jobb å gjøre med å få med oss flere fra næringslivet, flere fra byråene og flere studenter, sier Leirgulen.

Bergmann legger til:

– Vi skal bli mer relevante med et tilbud som er tilpasset flere. I tillegg blir samfunnstemmen vår viktigere dag for dag. Vi må sitte med hånda på rattet når kommunikasjonsteknologien utvikles og være med på å diskutere dilemmaene. Og så skal vi styrke tilbudet lokalt rund i landet.

Vi skal fortsette å gjøre kommunikasjonsfolk i bedre stand til å vise verdien av kommunikasjonsarbeidet.
Svein Inge Leirgulen

Ny strategi

Det ble i tillegg til nytt styre vedtatt ny strategi. Den nye strategien er godt forankret i organisasjonen og laget på innspill fra blant annet lokallagene. Strategien legger vekt på å ivareta kjernevirksomheten til foreningen, men har også noen nye satsingsområder:

– Å være en tydelig stemme på vegne av kommunikasjonsfaget er viktigere enn noensinne. En tydelig stemme er viktig i arbeidet for å beholde et åpent og trygt samfunn som er tuftet på tillit, og fordi vi som faggruppe blir angrepet fra regjeringsnivå på sviktende faktagrunnlag. Vi skal fortsette å gjøre kommunikasjonsfolk bedre i stand til å vise verdien av kommunikasjonsarbeidet. Og så skal vi aldri slutte å takke de frivillige i Kommunikasjonsforeningen, de gjør en formidabel innsats for faget og for de andre medlemmene hver eneste dag. De er gull verdt, sier Leirgulen.

Kommunikasjonsforeningens sentralstyre 2023-2025

Leder: Svein Inge Leirgulen, kommunikasjonsdirektør, Tekna. Oslo (gjenvalgt)

Nestleder: Lene Bergmann, daglig leder, Mannheimer. Vestland (gjenvalgt)

Fagrådsleder: Jan Christian Thommesen, Head of PR & Communications, Elkjøp Nordic AS. Oslo (ny posisjon)

Styremedlemmer:

Bernt Flekke, Kommunikasjons- og markedsdirektør Sjukehusapoteka Vest HF. Rogaland (gjenvalgt)

Mala Wang-Naveen, kommunikasjonssjef, SINTEF. Oslo (ny posisjon)

Inger Lise Næss, kommunikasjonsrådgiver, SpareBank 1 Nord-Norge. Nord-Norge (ny posisjon) 

Lars Fuglevaag, Senior kommunikasjonsrådgiver SIKT – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør. Trøndelag (ny)

Varamedlemmer:

Andrea Kilen, kommunikasjonsdirektør Mattilsynet. Oslo (ny)

Andreas Bjørnstad, kommunikasjonssjef Kreftforeningen (ny)

Siste saker

Har du lest disse?