Banner
PR-PRAT

Tenk på kraften kommunikasjon kan ha!

Bærekraftige løsninger jobbes best frem gjennom tydelige mål og radikale endringer. Intern og ekstern kommunikasjon kan spille en sentral rolle i å drive utviklingen fremover.

Skrevet av:

Kristin Fjeld, kommunikasjonssjef i Polestar Norge. Skriver fast på PR-prat.

Vi vet at overgangen til et bærekraftig næringsliv er en absolutt nødvendighet. Men vi ser fortsatt at kommunikasjonen knyttet til det grønne skiftet, både i media og direkte til forbrukeren, ofte er drevet av frykt og problemfokus. Man presenteres for katastrofer, kostnader og kompromisser. Med mindre man selv står midt oppi konsekvensene, er det ikke bare enkelt å ta innover seg ”kode rød”, flom og fjell av kasserte klær i Chile. En nylig gjennomført undersøkelse fra Respons Analyse viser at andelen forbrukere som tror at deres bærekraftige valg utgjør en forskjell synker. Færre tror at vi vil lykkes i å begrense den globale oppvarmingen. Per Espen Stoknes, Førsteamanuensis på BI, har gjentatte ganger snakket om dissonans; det er lett å miste håpet og dermed motivasjon for egen handling.

En nylig gjennomført undersøkelse fra Respons Analyse viser at andelen forbrukere som tror at deres bærekraftige valg utgjør en forskjell synker.

Vitaminbjørner

Vi som jobber med produktutvikling, markedsføring og kommunikasjon kappes om kundene. Vi lager stadig mere appellerende produkter og kommer med nye og innovative måter for å få kundene til å velge som vi vil. Få flere barn til å ta vitaminer? Voila! Vtaminbjørner! Selvsagt gjelder de samme prinsippene for å få folk til å velge bærekraftig. Så hvorfor bruker vi ikke disse virkemidlene med full kraft i møtet med klimakrisen?

Vi må designe, utvikle, pakketere og markedsføre en vei ut av klimakrisen.

I dag er bærekraftige løsninger og produkter fortsatt ofte definert av mindre attraktive alternativer for kundene: Mer bærekraft går på bekostning av for eksempel design, innovasjon, smak, materialer eller pris. Men for å akselerere det grønne skiftet må vi gi håp og inspirere gjennom ambisiøse mål og bedre løsninger. Løsninger som ser bedre ut, føles bedre, høres bedre ut. Løsninger som rett og slett ér bedre enn de vi har i dag. Vi må designe, utvikle, pakketere og markedsføre en vei ut av klimakrisen. 

Hva om?

Hvis vi skal lykkes med disse «umulige» oppgavene er vi nødt til å bruke en god dose fantasi. Vi må forestille oss det samfunnet vi ønsker oss, ikke bare forbedre det vi har. I Polestar ser vi for oss en verden som har omfavnet klimanøytralitet, sirkularitet, åpenhet og inkludering. Vi pusher hele tiden oss selv, våre partnere og publikum til å tenke nytt om hva de mener er mulig for en bærekraftig fremtid. Vi stiller spørsmålet Hva om?: Hva om vi bruker helt andre ressurser og materialer i produksjonen? Hva om vi kan få folk til sidestille bærekraft med premium? Hva om vi faktisk klarer å utvikle verdens første klimanøytrale bil innen 2030?

Hvis vi skal lykkes med disse «umulige» oppgavene er vi nødt til å bruke en god dose fantasi.

Sistnevnte er vårt aller viktigste spørsmål, og jakten på svaret fungerer som rettesnor i alt vi gjør. Vi gjør dette for å muliggjøre reduksjoner i dette tiåret, og målet er å eliminere klimagassutslipp fra hele forsyningskjeden og alle produksjonsprosessene våre. Vi skal ikke benytte oss av klimakvoter eller motregning.

Har vi et yrkesansvar når vi kommuniserer bærekraft?
Les mer

Jevnt påfyll av mot

Vi har altså satt oss et tydelig mål og vi har fokus på å tenke helt nytt for å nå det. Samtidig består en bil av over 20 000 forskjellige komponenter produsert av en lang rekke ulike leverandører, ingen med nullutslipp i dag. Da sier det seg selv at det vil være umulig for oss å nå målet alene. Vi må altså gå drastisk til verks og radikalt endre måten både vi og våre leverandører gjør ting på. Og det er er her tydelig kommunikasjon av ambisiøse mål er avgjørende. 

Vi trenger kompromissløse mål, fantasi og nye ideer, åpenhet og samarbeid for å støtte produktutvikling som beveger oss i en bedre retning.

  1. Det er vanskelig å gå utenfor komfortsonen før man tillater seg selv å flytte grensene i forhold til hva man tror er mulig. Et ambisiøst mål vil ikke bare endre perspektivet til involverte, men også øke selvtilliten. Hyppig og engasjert kommunikasjon av felles mål, både i og utenfor selskapet, samler troppene internt og sørger for at alle er inspirert. Et fremoverlent mål krever naturlig nok både hardt arbeid og viljestyrke. Jevnlig påfyll av mot og visjon gir langt større sjanser for å lykkes. 
  2. Ved å heve stemmen og engasjere, vil man bli holdt ansvarlig for fremdrift og resultat. Det i seg selv kan være ekstremt kraftfullt. For å bekjempe  grønnvasking, greenhushing og alt annet som betegner mangel på åpenhet rundt bærekraftsarbeid, må vi holde hverandre ansvarlige. Suksess og feil må kommuniseres. Spørsmål må stilles og svar kreves.
  3. Gjennom ekstern kommunikasjon vil man bidra til hente inn interessenter og partnere som trengs for å støtte og gjennomføre prosjektet. Et tydelig og ambisiøst mål, som beskriver hvorfor prosjektet er etablert, og en ønsket fremtidig situasjon, er et enkelt samtalepunkt, og gjør at alle forstår hvorfor de bør bruke tid og ressurser på å være med. Sørg for at det er det første du deler under et møte.

Fantasi og åpenhet

Som Chris Anderson, kurator for TED Talks, har poengtert; «Ethvert meningsfylt element i menneskelig fremgang har skjedd fordi mennesker har delt ideer med hverandre og deretter samarbeidet for å gjøre disse ideene til virkelighet». Vi trenger kompromissløse mål, fantasi og nye ideer, åpenhet og samarbeid for å støtte produktutvikling som beveger oss i en bedre retning. Intern og ekstern kommunikasjon av ambisiøse mål, og engasjement rundt disse, kan bidra til å samle troppene internt, ansvarliggjøre og sikre samarbeidene som trengs.

Masterstipend til oppgaver om rosavasking og bærekraftskommunikasjon
Les mer


Relaterte innlegg

Her kan du lese andre innlegg av samme forfatter.