Banner

Masterstipend til oppgaver om rosavasking og bærekraftskommunikasjon

​​Kommunikasjonsforeningen deler i vår ut to masterstipend på 30 000 kroner. Årets utdeling går til Maylinn Gullmark og Jonas Nicolay Corneliussen.

Maylinn Gullmark studerer master i strategisk kommunikasjon ved Høyskolen Kristiania. I masteroppgaven «Regnbuer og gryter av gull: En kvalitativ undersøkelse om autentisk Pride-kommunikasjon blant bedrifter» vil Gullmark se på hvordan små bedrifter kan kommunisere autentisk om Pride-markeringen.

Jeg synes det er veldig interessant å se hvordan flere og flere bedrifter tar samfunnsansvar og standpunkt i sosiopolitiske saker, som Pride.
Maylinn Gullmark

– Jeg synes det er veldig interessant å se hvordan flere og flere bedrifter tar samfunnsansvar og standpunkt i sosiopolitiske saker, som Pride. Da jeg ble introdusert for et dilemma om hvorvidt et mindre selskap drev rosavasking eller ikke, synes jeg tematikken og debatten var såpass interessant at jeg ønsket å fordype meg i den, sier Gullmark. 

I masteroppgaven har hun intervjuet både bedriftsledere og Pride-representanter for å se nærmere på hvilke faktorer som bidrar til en autentisk kommunikasjon og hvordan kommersialisering påvirker bevegelsen. 

– Jeg håper oppgaven kan skape videre debatt om hvordan bedrifter, på en positiv måte, kan bistå Pride-bevegelsen, samt bidra med forskning på et felt det generelt sett er forsket lite på fra før, forteller Gullmark. 

Samfunnsansvar og etikk
Inflasjon i regnbuer
Les mer

Jonas Corneliussen studerer master i politisk kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, og vil se nærmere på bærekraftsrapportering. I masteroppgaven «Bærekraftskommunikasjon blant Norges største selskaper» vil Corneliussen undersøke hvordan rapportering på bærekraft og samfunnsansvar har utviklet seg fra 2010 til 2020, og hvordan FNs bærekraftsmål retorisk fremstilles i den ikke-finansielle rapporteringen fra 2020.  

– Bærekraft er en av de største utfordringene næringslivet står overfor i dag. Strategisk kommunikasjon er verdifullt verktøy i den sammenheng. Her er bærekraftsrapporteringen den viktigste kommunikasjonsplattformen til selskapene. Det er 8 år til fristen for bærekraftsmålene (2030) og det gjenstår mye arbeid i Norge for å oppnå disse. Da spiller næringslivet en svært viktig rolle. Evner ikke bedriften å kommunisere bærekraft på en god måte, kan konsekvensen være et svekket omdømme. Det er faktum i 2022, og tematikk og viktige spørsmål som danner bakgrunnen for valget av tema og problemstilling for oppgaven, forteller Corneliussen.  

En ting er å hevde at det er et økt fokus på bærekraft, en annen ting er å bevise dette gjennom forskning.
Jonas Corneliussen

Corneliussen håper å bidra til ny innsikt og kunnskap i et stadig vanskeligere felt å orientere seg i, nemlig bærekraft. Han mener et viktig poeng i oppgaven er å konstatere det økte fokuset på bærekraft i næringslivet. 

– En ting er å hevde at det er et økt fokus på bærekraft, en annen ting er å bevise dette gjennom forskning. Målet med oppgaven er også gi å forstå hvordan FNs bærekraftsmål anvendes som et rammeverk av norske bedrifter, og hvilke retoriske strategier de tar i bruk for å vise dette, sier Corneliussen.  

Fakta: Masterstipend

Kommunikasjonsforeningen vil oppmuntre flere masterstudenter til å skrive oppgaver om faget vårt og deler derfor ut masterstipend på 30 000 kroner årlig.

● Kommunikasjonsstudenter på masternivå kan søke uavhengig av hvilket studiested de tilhører.

● Foreningen ønsker først og fremst å støtte oppgaver om temaer relatert til foreningens strategiske mål.

● Funnene fra masteroppgavene som får stipend fra Kommunikasjonsforeningen publiseres på kommunikasjon.no, dersom oppgaven får en god karakter og funnene anses som relevante for medlemmene.