Banner
PR-PRAT

Eksempelets makt: Om kvinner, kommunikasjon og inspirasjon

Vi lever i en tid med like utdannings- og karrieremuligheter for alle kjønn. Allikevel er arbeidslivet i Norge fortsatt svært kjønnsdelt. Vi som jobber med kommunikasjon i mannsdominerte bransjer kan bidra til å drive frem endring.

Skrevet av:

Kristin Fjeld, kommunikasjonssjef i Polestar Norge. Skriver fast på PR-prat.

Bilbransjen, der jeg jobber nå, er en av Norges største arbeidsgivere med rundt 50 000 ansatte, og undersøkelser viser at kun 9 prosent av disse er kvinner. Når vi vet at mangfold er avgjørende for både vekst, innovasjon og produktivitet, og også for å nå bærekraftsmålene, så er dette kritisk. Attpåtil snakker vi om en bransje som har et skrikende behov for kvalifisert arbeidskraft. Da er det på høy tid å jobbe strategisk og målrettet for å rekruttere ikke bare fra halvparten av, men fra alle arbeidstakere.

Er det én ting jeg har lært, uavhengig av bransje og prosentfordeling av kjønn, så er det at verdien av å utfylle og utfordre hverandre er enorm.

Mangfold i arbeidslivet, og hvordan vi som jobber med kommunikasjon kan bidra, har alltid engasjert meg. Jeg har jobbet innen IT, sport og nå bil, alle mannsdominerte bransjer. I tillegg har jeg jobbet mange år innen mote og tekstil, en bransje med langt flere kvinner. Er det én ting jeg har lært, uavhengig av bransje og prosentfordeling av kjønn, så er det at verdien av å utfylle og utfordre hverandre er enorm. Og det gjør man aller best når man har ulike referanser, personligheter, bakgrunn og erfaringer. Mangfold gir helt enkelt resultater og gjør arbeidsmiljøet bedre.

Målrettet arbeid gir resultater

Da jeg jobbet i IT-bransjen, var jeg med på å starte opp det som i dag er ODA - Nordens største nettverk for kvinner i tech med 10 000 medlemmer i over 500 selskaper. ODA har jevnlig målt kvinneandelen i IKT i Norge, og fra 2016 til 2019 økte den fra 17% til 29%. Det er ikke tilfeldig, men skyldes blant annet en iherdig innsats fra frivillige, fremoverlente kvinner og menn som tror på å lede an en positiv endring.

ODA arrangerer blant annet nettverkstreff, ODA Awards, mentorprogram og #GirlTechFest for landets 10-åringer. Årlig kårer nettverket Norges 50 fremste tech-kvinner. Alle disse initiativene feirer og fremmer gode rollemodeller, som sakte, men sikkert trekker andelen kvinner oppover.

Samfunnsansvar og etikk
Sjekkliste for likestilling
Les mer

Verdien av et mangfold av rollemodeller

Ved å finne frem til de gode forbildene i egne rekker og løfte de opp gjennom kommunikasjon og inspirasjon, vil man kunne knuse stereotyper og åpne øynene for muligheter innenfor ulike fagområder og karriereveier. Forskning viser at jenter inspireres av mennesker lik dem selv. De trenger unge kvinnelige rollemodeller, som de kan identifisere seg med. For å nå gjennom til alle, må rollemodellene representere et bredt utvalg av retninger og valg. For eksempel vil en ensidig portrettering av suksessfulle kvinner i toppstillinger virke uoppnåelig og fjernt for mange.

Forskning viser at jenter inspireres av mennesker lik dem selv. De trenger unge kvinnelige rollemodeller, som de kan identifisere seg med.

Så hvor begynner man? Ingen kan endre en hel bransje alene, men ved å invitere til dugnad på tvers, kan man ta initiativ til å diskutere løsninger og fremdrift. Undersøkelser som kartlegger status og tiltak kan gi gode knagger å bygge samtaler og oppmerksomhet rundt. Panelsamtaler, inspirasjonsdager, etablering av nettverk, mentorprogram og samarbeid med skoler og utdanningsinstitusjoner er eksempler på gode verktøy. Og rollemodellene må med - hele veien.

ODAs historie har fortsatt å inspirere meg i arbeidslivet. Vi trenger målrettet arbeid for å bedre mangfoldet. Når vi i Polestar nå inviterer en svært mannsdominert bransje til dugnad sammen med aktører som Norsk Bilbransjeforbund, Elbilforeningen og Bilimportørenes Landsforening, er det med troen på at et større kjønnsmangfold vil bidra til en mer innovativ, produktiv og bærekraftig bransje. Det er i spenningsfeltet mellom ulikheter merverdi ofte skapes.


Relaterte innlegg

Her kan du lese andre innlegg av samme forfatter.