Banner
Samfunnsansvar og etikk

Sjekkliste for likestilling

Marie Louise Sunde og Isabelle Ringnes (bildet) har startet Equality Check, det de selv kaller en Tripadvisor for likestilling og mangfold på arbeidsplassen. Målet er både å endre ubevisste stereotypier og å samle data bedriftene kan bruke for å endre seg. 

Ringnes og Sunde har de siste seks årene viet mye tid til likestillingssaken, først gjennom kampanjen #HunSpanderer, senere organisasjonen og bokprosjektet, #HvemSpanderer. Sunde sa opp kirurgjobben for prosjektet.

I år lanserte de tjenesten Equality Check som de i dag fortalte om på Kommunikasjonsforeningens digitale fagseminar.

Blant de norske arbeidsplassene som har fått vurderinger på Equality Check så langt, finner vi Schibsted, Obos, DNB og Gjensidige.

Sunde og Ringnes oppfordrer de som jobber med kommunikasjon i virksomheter til å ta eierskap til virksomhetens profil på Equality Check og å oppfordre ansatte til å vurdere arbeidsplassen.

- Vi ønsker at flest mulig skal lage en vurdering på Equality Check, nettopp for å skaffe mer data og innsikt. Det vil kunne katalysere endring, sier Marie Louise Sunde til Kommunikasjon. 

Kommunikasjon til eksisterende og potensielle ansatte er i stor endring.
Marie Louise Sunde

Samler data

På equalitycheck.it kan ansatte anonymt vurdere arbeidsplassen sin ut fra blant annet like muligheter, framtidspotensiale, ubevisst diskriminering, inkludering og balanse mellom jobb og fritid.

Sunde peker på at arbeidsplasser får data til å bli bedre, samt mulighet til å vise seg frem som en attraktiv arbeidsplass. De to grunderne påpeker at vi trenger data for å få innsikt, for deretter å gå fra innsikt til handling. Slik får vi bukt med ubevisst diskriminering og sørger for reell likestilling.

- Vi har alle ubevisste stereotypier og fordommer som gjør at vi vurderer mennesker ulikt uten å være klar over det, sier Marie Louise Sunde og Isabelle Ringnes . 

De mener det viktigste første skrittet for å endre holdninger og strukturer slik at vi endrer de ubevisste stereotypiene, er at vi blir klar over at dette er tilfelle.

Equality check presentasjon
Vil ha endring: "Is the future equal? Not unless we act" står det på alle t-skjortene. Skjermbilde fra dagens foredrag med Equality Check, som vil samle data nok til å skape nettopp handling.

- Hent en ordentlig lege

I følge de to er det nemlig mange som mener at det ikke eksisterer ubevisst diskriminering i Norge - at vi er "fargeblinde" og tolerante overfor ulike seksuelle legninger. De to viser imidlertid til forskning og undersøkelser som vitner om at dette ikke er tilfelle. Ringnes og Sunde har også mange egne opplevelser med dette, som de delte på seminaret:

- Da jeg jobbet som kirurg ble jeg ofte tatt for å være sykepleier. Pasienter har også spurt: har dere ingen ordentlige leger? Jeg opplevde ofte at mine overordnede kvinnelige kolleger ble overhørt eller måtte gjenta seg selv, forteller Marie Louise Sunde.

- Da jeg studerte teknologi, merket jeg ofte at jeg var eneste kvinnen til stede. Selv når jeg selv skulle holde foredrag, ble jeg spurt om jeg var en del av personalet, sier Isabelle Ringnes, og forteller at hun en gang ble introdusert på scenen foran 200 dresskledde menn som «hele Norges teknologibabe». 

- Det er dette som er ubevisst diskriminering. Hver episode i seg selv er ikke graverende eller traumatiserende, men akkumulert og over tid får det stor betydning, påpeker Ringnes.

Millennials og Gen Z krever mer gjennomsiktighet og er mer opptatt av samfunnsansvar og arbeidsplassens plass i samfunnet.
Marie Louise Sunde

Kommunikasjon til ansatte i endring

Målet deres er å bidra til at alle har like muligheter på arbeidsplassen - til beste for både ansatte og arbeidsgivere. Ringnes og Sunde ser at ansatte i dag er opptatt av like muligheter, fremtid og balanse mellom jobb og fritid. For å finne og beholde de beste talentene, er det ifølge de to ekstremt viktig for arbeidsplasser å levere på disse områdene.

- Millennials og Gen Z krever også mer gjennomsiktighet, og er mer opptatt av samfunnsansvar og arbeidsplassens plass i samfunnet. Det betyr at kommunikasjon til eksisterende og potensielle ansatte er i stor endring, mener Sunde. 

De peker på at fra 2018 har mangfold vært den største rekrutteringstrenden.

- For arbeidsplasser er det med andre ord svært nyttig å ta Equality Check aktivt i bruk, oppfordre til transparens og gå i dialog med de ansatte, mener Marie Louise Sunde. 

Samfunnsansvar og etikk
10 råd for å kommunisere selskapsaktivisme
Les mer

Siste saker

Har du lest disse?