Banner
PR-PRAT

Ti viktige kommunikasjonsoppgaver etter pandemien

Vaksinene mot covid-19 leder oss inn i en periode der optimisme vil eksistere parallelt med frykt for tilbakefall, mutasjoner og nye virus. Hvilke kommunikasjonsutfordringer vil denne perioden by på?

Skrevet av
Factbox image

José Manuel Velasco, styremedlem, Global Alliance for Public Relations and Communication Management.

I kriser er det mye kommunikasjon. Kommunikasjonsfolk kjemper mot håpløshet, demotivasjon og feilinformasjon og mot virkningene av den økonomiske krisen. Våre sterkeste våpen har vært korrekt informasjon til rett tid, samt relasjonene og kanalene vi har etablert til de ulike målgruppene. I tiden fremover vil det komme nye kommunikasjonsoppgaver:

1. Vise at kommunikasjon er viktig, også etter den akutte fasen

Vi må vise at bidraget fra kommunikasjon til ledelsen er like viktig i normale tider som i krisetider. God og konstant kommunikasjonsledelse fungerer som et beskyttende skjold mot forstyrrende hendelser. Gjenopprettingen etter korona vil ha både en rasjonell og en emosjonell side, og kommunikasjonsavdelingen må jobbe med begge. De vil både delta i gjenopprettelsen av driften, med fokus på kundene, og de må ta vare på de ansatte. Det vil fortsatt være mye usikkerhet og turbulens også etter vaksineringen.

2. Bidra aktivt til gjenoppbyggingen

Mange virksomheter sliter økonomisk. Kommunikasjon er fortsatt et ungt fag med behov for å bevise at det bidrar til økonomiske resultater. Derfor må kommunikasjonsfolk nå bidra til å løse det akutte økonomiske behovet for virksomhetene. Samarbeid med markeds- og salgsavdelingene blir sentralt.

Krisekommunikasjon
Våre artikler om kommunikasjon i koronatid
Les mer

Mottoet «folk først» vil bli satt på prøve.

3. Bevare virksomhetens «sjel»

Forestillingen av at virksomheter har en «sjel», har blitt sterkere under pandemien ettersom bedrifter og organisasjoner har stått sammen i kampen mot korona. Utfordringen for kommunikasjonssjefer fremover blir å bevare denne «sjelen». Mottoet «folk først» vil bli satt på prøve i mange selskaper når de tvinges til å tilpasse kostnadene til den nye virkeligheten.

4. Knytte «sjelen» til et konkret formål

«Sjelen» må knyttes til virksomhetens formål (purpose). Det gir en mer konkret tilknytning til virkeligheten, og kan også bidra til å justere folks forventninger til organisasjonen. Det er kommunikasjonsavdelingen som bør gjøre bedriftens formål kjent, forstått, delt og praktisert. Du som kommunikatør bør skape historier som gjør at hver ansatt føler seg som en deltaker i et større bilde.

5. Sørge for inkluderende digitalisering

Pandemien har fått fart på den digitale transformasjonen. Det skjedde mer med fjernarbeid på én måned enn de siste femti årene. Studier viser at de fleste selskaper vil beholde denne arbeidsmodellen. Mange ansatte var imidlertid ikke tilstrekkelig forberedt. Det er to måter å veie opp for dette på: opplæring og kommunikasjon. Kommunikasjonsavdelingen må bidra til at de ansatte ikke ser digitaliseringen som en trussel, men som en mulighet.

KI og digital kommunikasjon
Krisedigitalisering og den nye arbeidshverdagen
Les mer

6. Fremme sannhet som grunnleggende

Desinformasjon spres raskere under pandemien på grunn av frykt og nervøsitet. Det viser behovet for grundig informasjon og for talspersoner som er klar over sitt ansvar. Kommunikatører må bidra til å holde frem sannheten som det grunnleggende i samhandlingen mellom mennesker. Dette innebærer å samarbeide med mediene – garantistene for sannhet – om å rydde opp i «informasjonsøkosystemet».

7. Fremme etikk i virksomheten

Vi er nå vitne til et paradigmeskifte. Lenge har estetikk blitt tillagt mer vekt enn etikk – tenk for eksempel på merkevarer. Det er ikke slik at merkevarer og estetikk slutter å være viktige, men etikk har blitt så sentralt nå at det må være en del av kjernevirksomheten. Det bør inngå i kommunikasjonsavdelingens oppgave å forme og bevare organisasjonens etiske forpliktelse – som kommer til uttrykk gjennom de ansatte.

Hvis lederne skjønner betydningen av kommunikasjon, får de også det beste ut av kommunikasjonsavdelingen.

8. Skape forståelse mellom interessenter

I pandemien har aksjonærenes interesser til dels måttet vike for de ansattes interesser, fordi sysselsetting har vært høyt prioritert både av virksomhetene og myndighetene. Kommunikatører må fremover jobbe for å skape bedre forståelse mellom de ulike interessentgruppene.

9. Trene ledere til å bli bedre formidlere

Virksomheter trener sine talspersoner når de aner en krise nærme seg, eller de allerede står i den. Og det er selvsagt viktig at talspersonene er i stand til å overbringe rett budskap under vanskelige omstendigheter. Men det er viktigere at de får til det i alle situasjoner. Hvis lederne skjønner betydningen av kommunikasjon, får de også det beste ut av kommunikasjonsavdelingen.

10. ?

Den tiende utfordringen lar jeg være opp til hver enkelt. Reflekter over dine egne bekymringer, forventninger, mål og omstendigheter. La oss tenke hver for oss, men handle sammen, slik at vi som profesjon kan bygge videre på rollen vi har fått i denne krisen.

En lengre utgave av dette innlegget ble først publisert på globalalliancepr.org. Oversatt og forkortet av Kommunikasjon, med tillatelse.

Strategisk kommunikasjon
Strategisk kommunikasjon - i ni steg
Les mer