Banner
PR-PRAT

I åpenhetens navn

La oss gi folket den type bærekraftskommunikasjon de vil ha. Full åpenhet når det kommer til utslipp, utfordringer og risiko. Det er tid for rake kommunikasjonspucker.

Skrevet av:
Factbox image

Kristin Fjeld, kommunikasjonssjef i Polestar Norge. Skriver fast på PR-prat.

Alarmen har gått. For noen uker siden slo FNs klimapanel fast at klimaendringene vil gå raskere og føre til stadig kraftigere og hyppigere ekstremvær. Det klare budskapet er at utslippene må ned. Hvert tonn teller.

Næringslivet er virkelig i ferd med å innse at alle må bidra om verden skal nå målene innen klima og bærekraft. På bare tre tiår må vi kutte utslippene helt til null. Vi vet godt at mange av oss er en del av problemet - heldigvis har mange av oss også bestemt oss for å være en del av løsningen.

Næringslivet underkommuniserer som følge av frykten for å bli beskyldt for grønnvasking.

Samtidig fortsetter vi å diskutere bærekraftskommunikasjon og hvor utfordrende denne kan være. Gjentatte undersøkelser viser at vi nordmenn er skeptiske til påstander fra næringslivet om å gjøre rett, og næringslivet underkommuniserer som følge av frykten for å si noe galt eller blir beskyldt for grønnvasking.

En nylig gjennomført undersøkelse av Respons Analyse forteller oss at nesten syv av ti savner enkle forklaringer på hvorfor et produkt er bærekraftig og hvilken forskjell det utgjør at jeg velger det fremfor et annet. Seks av ti mener at virksomhetene bør snakke mindre om bærekraft generelt og mer om konkrete tiltak og effekter. Halvparten synes det er vanskelig å vite hva som er bærekraftig og ikke.

Samfunnsansvar og etikk
På den grønnvaskede gren
Les mer

Vi står foran et valg som kan betegnes som et klimavalg, og samtidig har bærekraftskommunikasjon blitt et minefelt i næringslivet. Det er tid for rake kommunikasjonspucker. Jeg drister meg til å sende tre:

1: FULL ÅPENHET

Full åpenhet når det kommer til utslipp, utfordringer og risiko. Man kan ikke velge å være åpen om noe og ikke om noe annet. Det er kanskje naturlig å være redd for kritikk. Med det å være redd for kritikk, er det samme som å være redd for dialog.

Heldigvis er substansen for mange selskaper allerede på plass. De vet hvordan de kan bidra. Tydelige mål og tiltak er satt. Grunnlaget består for  eksempel av en livssyklusanalyse som skaper et helhetsbilde av risiko og hvor stor den totale miljøpåvirkningen er. Gjennom å være åpen om hvor store utslippene er - under et produkts liv fra råvareinnhenting, gjennom produksjon og bruk til avfallshåndtering, inklusive transport og all energibruk i mellomleddene - og fortelle om hvilke teorier som ligger til grunn for beregningene, åpnes det en mulighet for andre til å komme med konstruktiv kritikk, og konstruktiv kritikk fører med seg muligheter og gode løsninger.

Halvparten synes det er vanskelig å vite hva som er bærekraftig.

Ja, det kan være tøft å stå i det, men full åpenhet vil tvinge frem bedre løsninger og gjøre veien til målet mer effektiv. På samme tid bygge du tillit og troverdighet hos kundene dine.

 

2: SAMMENLIGNE

Se så om du kan sammenligne det mer bærekraftige produktet ditt med alternative produkter, så man faktisk klarer å skille klinten fra hveten. Se på egne produkter eller andres. Naturlig nok må da konkurrentene også på banen, så ta initiativ til samarbeid på tvers i bransjen der det er nødvendig. Ingen klarer uansett en reise om å gjøre en hel bransje mer bærekraftig alene, og slike initiativ vil få flere på ballen. Dette gjør nok også litt vondt underveis, men det gjør det langt enklere for kundene å ta bevisste valg.

Samfunnsansvar og etikk
Slik ble bærekraftsmålene kjent i Norge
Les mer

3: VÆR SPESIFIKK

Den siste er relativt enkel, hvis de to punktene over er på plass. Vær helt spesifikk når du beskriver hva det er som gjør at dette produktet har mindre påvirkning på miljøet og hvorfor. Dokumenter påstandene og fortell kundene hvor de kan finne mer informasjon. Kundene ønsker handling formulert med ord, ikke ord uten handling. Er du i tvil, ta gjerne en prat med Forbrukertilsynet, som har utarbeidet gode retningslinjer for kommunikasjon av mer bærekraftige alternativer - de kan være en god sparringspartner. 

Så i åpenhetens navn, la oss vise at vi kan gi folket det de vil ha. Del risiko og utslipp, sammenlign og vær helt spesifikk. På denne måten vil vi gjøre det enklere for kundene å navigere og ta valg som faktisk er mer bærekraftige. Og når kundene velger hva som er rett for planeten, har det igjen også effekt på næringslivet og politikerne.

Hvert. Tonn. Teller.


Relaterte innlegg

Her kan du lese andre innlegg av samme forfatter.