Banner
PR-PRAT

Åpent brev til Trygve Slagsvold Vedum

Ledelsen i Kommunikasjonsforeningen inviterer Trygve Slagsvold Vedum til dialog for å vise hva kommunikasjonsfolk faktisk jobber med. Les deres åpne brev til den nye finansministeren her.

Skrevet av:

Styreleder Svein Inge Leirgulen, nestleder Lene Bergmann og daglig leder Therese Manus i Kommunikasjonsforeningen.

Kjære Vedum,  

Kommunikasjonsforeningen er enige med deg om en viktig ting; demokratiske prosesser skal ikke foregå i lukkende rom, og runddansen mellom departementer og byråer kan være uheldig. 

«Det skal være lik tilgjengelighet for politikken for alle, og vi må være nøkterne i den offentlige pengebruken», sier du til VG. Men med formuleringene i regjeringsplattformen mener vi at du skyter spurv med kanoner. Regjeringen vil: «Kraftig redusere statlige virksomheters kjøp av tjenester fra kommunikasjonsbransjen. Utover informasjons- og holdningskampanjer skal slike tjenester som hovedregel ikke benyttes.» 

Byråene tilbyr svært mange tjenester, alt fra innholdsproduksjon og design til ledelse- og krisekommunikasjon.

Dette vitner om manglende innsikt i hva bransjen vår faktisk driver med, og en utdatert holdning til hva kommunikasjonsrådgivning innebærer. Kommunikasjonsbransjen er bredt sammensatt av folk med ulik faglig bakgrunn, og byråene tilbyr svært mange tjenester, alt fra innholdsproduksjon og design til ledelse- og krisekommunikasjon.

Som andre i Norge er Kommunikasjonsforeningen svært opptatt av åpenhet, demokrati, etikk og å bevare tilliten i samfunnet. Dette er også grunnen til at foreningen ønsker et lobbyregister på Stortinget, noe du forunderlig nok er imot. Likevel kan virke som om det først og fremst er blandingen mellom politikk og lobbyvirksomhet du egentlig vil til livs. Hvis det er tilfelle, er det oppsiktsvekkende å ramme en hel bransje, der majoriteten jobber med andre ting enn påvirkning av politiske prosesser.  

Ingen andre bransjer er, så vidt oss bekjent, blitt pålagt tilsvarende begrensninger. Hvorfor stemple en bredt sammensatt bransje og stenge døren for verdifull fagkunnskap og nødvendige tjenester?

Omdømme
PR-bransjens rykte er i ferd med å bli et skikkelig PR-problem
Les mer

Kommunikasjonsforeningens høyt utdannede medlemmer, som er stolte av jobben de gjør hver eneste dag, kjenner seg ikke igjen i det skremmebildet du maler. Mange har faste stillinger i offentlige virksomheter og sørger for at innbyggerne får riktig og forståelig informasjon, og ikke minst gode tjenester. God offentlig kommunikasjon fører til at prosesser forenkles og penger spares. Og det bidrar til åpenhet. Men det hender også at man ikke får løst alle oppgaver internt.  

Som andre virksomheter, leier offentlige instanser inn eksterne konsulenter når de mangler kompetanse eller kapasitet. Denne spisskompetansen bidrar til et vidt spekter av spesialiserte oppgaver som utvikling av digitale tjenester, klarspråk som gjør informasjon fra det offentlige forståelig, krisehåndtering, kreative informasjonskampanjer og endringskommunikasjon.

Kommunikasjonsforeningen ønsker et lobbyregister på Stortinget, noe du forunderlig nok er imot.

Hva blir konsekvensen av å kutte en hel bransjes tjenester til Staten? Skal for eksempel Statens vegvesen eller offentlige sykehus nektes å hente inn hjelp til å informere befolkningen når de trenger ekstra kapasitet eller spesialkompetanse? Som vi nylig har erfart kan det plutselig komme perioder der alt fra intern-, krise- og digitalkommunikasjon blir mer nødvendig enn under normal drift. Hvis det ikke blir mulig å kjøpe inn kommunikasjonstjenester etter behov, må regjeringen være innstilt på at det kan bli dyrt å kreve at Staten til enhver tid har all nødvendig kompetanse tilgjengelig internt. 

Omdømme
Kommunikasjonsrådgiverens etterlatte inntrykk
Les mer

Det er lederne og fagfolkene i de statlige virksomhetene som vet hvilken kunnskap og kapasitet de har behov for, og hvordan de ulike oppdragene løses best. Derfor bør det også være opp til dem å vurdere hvilke tjenester de trenger å kjøpe inn. Denne tilliten er det viktig å ivareta. 

Det er uklart for oss hvilke kommunikasjonstjenester du ønsker at det offentlige ikke skal kunne benytte seg av. Vi ønsker derfor å invitere deg til dialog for å vise bredden i kommunikasjonsbransjen, rydde opp i begrepsbruken og oppklare hva kommunikasjonsfolk faktisk jobber med. 

 

Svein Inge Leirgulen, styreleder, Kommunikasjonsforeningen

Lene Bergmann, nestleder, Kommunikasjonsforeningen

Therese Manus, daglig leder, Kommunikasjonsforeningen