Banner

Nettverk for mellomledere i offentlig sektor

Onsdag 30. mars kl. 14:00 - Onsdag 09. nov. kl. 17:00
Oslo/digitalt
Pris: 9500 (medlem)

Nettverksleder
Factbox image

Asbjørn Bartnes, kommunikasjonsdirektør
Troms politidistrikt og medlem av fagrådet for kompetanse i Kommunikasjonsforeningen.

Hvorfor nettverk?

Målet med nettverkene er å legge til rette for faglig utvikling og erfaringsdeling mellom kollegaer som har felles utfordringer - og som vil ha nytte og glede av å få påfyll fra interessante innledere og diskutere aktuelle problemstillinger med andre i samme situasjon. Et nettverk for mellomledere i offentlige virksomheter legger til rette for at de som møter tilsvarende utfordringer kan dele erfaringer og drøfte problemstillinger som er spesielt relevante i offentlige virksomheter.

Nettverket møtes fysisk og digitalt annenhver gang, totalt fem ganger i året.

Temaer og innhold

Hver samling vil ha et eget tema, med minst ett faglig innlegg. Det legges opp til erfaringsutveksling, samt spørsmål og svar. I tillegg vi det legges til rette for en lukket delingsarena hvor nettverksdeltakerne kan utveksle erfaringer og diskutere problemstillinger mellom møtene. Temaene for nettverket i 2022 vil settes i forkant av møtene og aktualitet og innspill fra nettverksdeltakerne vil bli vektlagt.

Praktisk informasjon

Datoene for møtene i 2022 er

 • onsdag 30. mars kl. 14:00–17:00
  • fysisk inkl. lett servering (program til 16:00)
 • onsdag 27. april kl. 14:00–16:00
  • digitalt
 • onsdag 1. juni kl. 14:00–17:00
  • fysisk inkl. lett servering (program til 16:00)
 • onsdag 14. september kl. 14:00–16:00
  • digitalt
 • onsdag 9. november kl. 14:00–17:00
  • fysisk inkl. lett servering (program til 16:00)

Kriterier

 • du må jobbe i offentlig virksomhet som mellomleder innen kommunikasjon
 • minimum 8 stykker for gjennomføring
 • nettverket er kun for medlemmer av Kommunikasjonsforeningen

 

Pris medlemmer
9500