Banner

Nettverk for kommunikasjonsledere i medlemsorganisasjoner

Onsdag 05. juni kl. 17:00 - Torsdag 12. des. kl. 14:00 Ledig: 4
Kommunikasjonsforeningen
Pris: 9990 (medlem)

NETTVERKSLEDER
Factbox image

Andreas Bjørnstad er direktør for politikk, kommunikasjon og inntekter i Kreftforeningen og varamedlem i Kommunikasjonsforeningens sentralstyre.

Ønsker du faglig utvikling og frie diskusjoner?

Har du lyst til å diskutere fag med flinke kolleger, dele erfaringer og utvikle deg videre?

I 2024 starter vi opp et eget, faglig nettverk for kommunikasjonsledere i medlemsorganisasjoner. Her kan du få påfyll fra interessante innledere og diskutere aktuelle problemstillinger med andre i samme situasjon.

Nettverket møtes fysisk på ettermiddagen, seks ganger i året inkludert en julelunsj. På møtene serveres felles middag i etterkant av det faglige programmet. Alle samlingene er i Oslo.

Hvem kan delta?

Dette nettverket er for deg som leder kommunikasjonsarbeidet i en medlemsorganisasjon. Du har kanskje stilling som kommunikasjonsdirektør, kommunikasjonssjef eller tilsvarende, men ansvarsnivå og faglig innhold i stillingen er viktigere enn tittel. Vi forsøker å få best mulig kjønnsbalanse i nettverket, og tar også opp kun én person fra hver organisasjon.

Alle våre nettverk er forbeholdt medlemmer av Kommunikasjonsforeningen. Hvis du ikke er medlem på søknadstidspunktet, må du melde deg inn senest når du får tilbud om plass i nettverket.

Temaer og innhold

Hver samling vil ha et eget tema, med minst ett faglig innlegg. Det legges opp til erfaringsutveksling, diskusjoner og spørsmål og svar. Temaene for nettverket settes i samarbeid mellom nettverksleder og sekretariatet etter innspill fra deltakerne. Noen ganger henter vi inn innledere utenfra, andre ganger er det nettverksdeltakerne selv som legger fram et tema.

Vi diskuterer åpent og ærlig, og respekterer hverandres behov for konfidensialitet. Det føres ikke referater, og de fleste møtene gjennomføres etter Chatham House-regelen.

Praktisk informasjon

 • Nettverket har fem faglige møter i løpet av året i tillegg til en avsluttende julelunsj med evaluering av året som har gått.
 • Møtene foregår fysisk i Oslo etter vanlig arbeidstid.
 • Middagene vil variere mellom restaurantbesøk og catering til møtelokalet. Vi beregner å avslutte ca. kl. 21.00.
 • Datoer i 2024:
  • Onsdag, 07. februar kl. 17 – 21
  • Onsdag, 17. april kl. 17 – 21
  • Onsdag, 05. juni kl. 17 – 21
  • Onsdag, 28. august kl. 17 – 21
  • Onsdag, 30. oktober kl. 17 – 21
 • Nettverksleder: Andreas Bjørnstad, direktør for politikk, kommunikasjon og inntekter i Kreftforeningen og varamedlem i Kommunikasjonsforeningens sentralstyre.
 • Nettverket er kun for medlemmer av Kommunikasjonsforeningen. Du kan melde deg inn ved påmelding.
 • Plasser blir tildelt senest medio januar. Alle søkere vil bli kontaktet enten du får plass i nettverket eller blir satt på venteliste.
 • Pris for resten av 2024: Kr. 9.900,- pluss mva.

Har du spørsmål?

Kontakt rådgiver Steffen Kollmann per e-post steffen@kommunikasjon.no.


Foto: Andreea Avramescu //Unsplash