Banner

Nettverk for deg som jobber med internkommunikasjon

Onsdag 28. feb. kl. 17:00 - Tirsdag 31. des. kl. 00:00
Kommunikasjonsforeningens lokaler, Brugata 19
Pris: 14700 (medlem)

Nettverksleder
Factbox image

Fredrik Meilegård Arnesen er kommunikasjonsrådgiver i OBOS, og har mange års erfaring med internkommunikasjon. Han har tidligere sittet i arbeidsgrupper for Kommunikasjonsforeningens større arrangementer.

Ønsker du faglig utvikling og frie diskusjoner? 

Har du lyst til å diskutere fag med flinke kolleger, dele erfaringer og utvikle deg videre? 

I 2024 starter vi opp et eget, faglig nettverk for kommunikatører som jobber med internkommunikasjon. Her kan du få påfyll fra interessante innledere og diskutere aktuelle problemstillinger med andre i samme situasjon. 

Nettverket møtes fysisk på ettermiddagen, fem ganger i året og avslutter med en julelunsj. Det er seks møter totalt. På møtene serveres felles middag i etterkant av det faglige programmet. Alle samlingene er i Oslo. 

Hvem kan delta? 

Dette nettverket er for deg som har internkommunikasjon som en stor del av stillingen din. Ansvarsnivå og faglig innhold i stillingen er viktigere enn tittel. Vi forsøker å få best mulig kjønnsbalanse i nettverket. 

Alle våre nettverk er forbeholdt medlemmer av Kommunikasjonsforeningen. Hvis du ikke er medlem på søknadstidspunktet, må du melde deg inn senest når du får tilbud om plass i nettverket. 

Temaer og innhold 

Hver samling vil ha et eget tema, med minst ett faglig innlegg. Det legges opp til erfaringsutveksling, diskusjoner, spørsmål og svar. Temaene for nettverket settes i samarbeid mellom nettverksleder og sekretariatet etter innspill fra deltakerne. Noen ganger henter vi inn innledere utenfra, andre ganger er det nettverksdeltakerne selv som legger fram et tema. 

Vi diskuterer åpent og ærlig, og respekterer hverandres behov for konfidensialitet. Det føres ikke referater, og møtene gjennomføres etter Chatham House-regelen. 

Praktisk informasjon 

Nettverket har fem faglige møter i løpet av året i tillegg til en avsluttende julelunsj med evaluering av året som har gått. 

Møtene foregår fysisk i Oslo kl. 17.00-18.30 med påfølgende middag. 

Middagene vil variere mellom restaurantbesøk og catering til møtelokalet. Vi beregner å avslutte ca. kl. 21.00. 

Datoer i 2024:

  • onsdag 28. februar
  • tirsdag 16. april
  • onsdag 12. 06
  • datoer for høsten kommer

Nettverksleder: Fredrik Meilegård Arnesen  er kommunikasjonsrådgiver i OBOS, og har mange års erfaring med internkommunikasjon. Han har tidligere jobbet 8 år i Elkjøp og hatt ansvaret for internkommunikasjonen ut til 12.000 medarbeidere i Norden.

Nettverket er kun for medlemmer av Kommunikasjonsforeningen. Du kan melde deg inn ved påmelding. 

Søknad om opptak 

Ønsker du å søke om plass i nettverket, eller har du spørsmål? Kontakt Malin Sundby Revaa, e-post: malin@kommunikasjon.no

Illustrasjon: Brooke Cagle/Unsplash

Pris medlemmer
14700