Banner

Vilkår for påmelding

Påmelding og påmeldingsfrist

Ved stor pågang til kurs vil alltid medlemmer bli prioritert.

Påmelding til alle våre kurs og medlemsmøter er bindende (dette gjelder IKKE hvis du melder deg på venteliste). Straks fristen er utløpt, vil du få beskjed om du har fått plass på kurset eller møtet. Samtlige arrangementer kan ta et begrenset antall deltakere. Dersom kurset/møtet ikke er fulltegnet, kan påmeldinger mottas etter fristens utløp.

Lurer du på noe?

Ta kontakt med sekretariatet på tlf. 23 31 59 00 eller e-post: post@kommunikasjon.no


Sentrale kurs og seminarer:

Avgift

Kursavgiften står oppført under hvert kurs på våre kurssider.
Kursavgiften betales når bekreftelse på deltakelse er mottatt. Kursavgiften inkluderer ikke reise og opphold.

Avmelding

Ved avmelding blir deltakeren belastet med kr 1000. Ved avmelding etter at faktura er sendt, vil full kursavgift bli belastet. Ved sykdomsforfall, bekreftet med legeattest i forkant av kurset, belastes kun avbestillingsavgiften på kr 1000.

Avlysning

Dersom ikke mange nok melder seg på et kurs eller seminar, forbeholder vi oss retten til å avlyse. Eventuelt innbetalt kursavgift blir da selvsagt refundert.


Gratisarrangementer og lokale medlemsmøter/kurs:

Avgift

Lokallagene arrangerer flere gratis medlemsmøter, men i de tilfeller der møtet har avgift, står dette i arrangementsbeskrivelsen.

Avmelding

Dersom du melder deg på et medlemsmøte, men ikke kommer og ikke gir beskjed innen påmeldingsfristens utløp, faktureres du for møteavgiften.

Avlysning

Dersom ikke mange nok melder seg på et møte eller seminar, forbeholder vi oss retten til å avlyse. Eventuelt innbetalt avgift blir da selvsagt refundert.