Banner

Vestland: Årsmøte

Onsdag 21. feb. 2024 kl. 17:30 - 19:00
Kraftlauget, Chr. Michelsens Gate 3, 5012 Bergen
Pris: Gratis (medlem)

Vi inviterer til årsmøte i Kommunikasjonsforeningen Vestland, 21. februar 2024 kl 17.30 - 19.00.

Agenda og sakspapirer sendes ut i forveien.

Pris medlemmer
Gratis