Banner

Trøndelag: Helseplattformen - den perfekte stormen

Torsdag 21. mars 2024 kl. 08:00 - 10:00
Powerhouse, Brattørkaia 17a
Pris: Gratis (medlem)

Helseplattformen er blant de mest omtalte mediesakene i Midt-Norge det siste halve året.

Innføringen av et nytt journalsystem som skal fylle visjonen «En innbygger – en journal» har vært mer utfordrende enn forutsatt, spesielt på sykehussiden, og deler av helsetjenesten har vært svært kritisk til systemet.

Hva er det med denne saken som gjør den til en gjenganger i media?
Når man først står i en slik kommunikasjonskrise – hvordan kan man rigge sin kommunikasjon på best mulig måte?
Hvilken rolle kan kommunikasjon spille og ikke minst: hvordan skal dette ende?

Eiliv Flakne, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Helse Midt-Norge har svar!

Pris medlemmer
Gratis