Banner

Trøndelag: Tjenestedesign – hva er det, og hvordan lykkes med denne metodikken?

Torsdag 25. jan. 2024 kl. 08:00 - 10:00
EGGS Design, Bakke design- og innovasjonshus, Nordre Berg gate 2, 7014 Trondheim
Pris: Gratis (medlem)

Georgina Seviour
Factbox image

Senior tjenestedesigner

Design thinking, UX-design, brukerrettet innovasjon; kjært barn har mange navn. Hva ligger det i disse begrepene? Hva skiller denne metodikken fra andre måter å utvikle tjenester og prosesser på? Hvordan kan du bruke prinsippene fra tjenestedesign i egen arbeidshverdag?

Tjenestedesign handler om å utforske brukere og brukerbehov for å utvikle brukervennlige og effektive løsninger. Metoden er aktuell for alle typer av grensesnitt, fysiske så vel som digitale. Brukeren skal finne fram, forstå hva hen kan gjøre, greie å bruke tjenesten og få en tilbakemelding i form av en feilmelding eller kvittering. Metodikken innebærer en tverrfaglig og iterativ prosess som tar brukeren på største alvor.

Torsdag 25. januar inviterer EGGS design til frokostmøte for å dykke dypere i disse spennende og aktuelle temaene. EGGS design er et design- og innovasjonsselskap med røtter i Trondheim, fra oktober 2023 en del av Sopra Steria. EGGS design teller 28 ansatte innenfor ulike designområder, digital-, tjeneste-, industri- og businessdesign.

Senior tjenestedesigner Georgina Seviour vil dele sine erfaringer fra bruk av tjenestedesignmetoder i ulike sektorer: helse, energi, avfallshåndtering og mobilitet. Georgina brenner for gode løsninger som setter menneske og bærekraft i sentrum. Hun er engasjert i hvordan design påvirker brukeratferd, og hvilke metoder og grep vi kan ta for å skape bedre løsninger.

Frokosten serveres fra kl. 08.00, den faglige delen starter kl. 08.30. Avslutning senest kl. 10.00.

Pris medlemmer
Gratis