Banner

Rogaland: Hvordan jobbe mer strategisk og bruke kommunikasjon effektivt i endringsprosesser?

Torsdag 21. mars 2024 kl. 08:30 - 10:00
Sølvberget - Sølvberggata 2, 4006 Stavanger
Pris: Gratis (medlem) , 450 (ikke-medlem)

Endring er det eneste konstante, og omstillingstakten i samfunnet øker stadig. Vi møter mange utfordringer, men kan også ta grep og velge hvor store utfordringer vi ønsker å løse om gangen. Strategisk kommunikasjon kan forankre endringsprosesser og gir energi til ansatte, kunder og omverden.

Selskaper som formidler sin historie gjennom tydelige budskap, har større mulighet for å nå sine mål. Stilles det ulike krav til kommunikasjon i en krise eller planlagt endringsprosess? Er det viktig hvordan kommunikasjonsarbeidet er organisert i din virksomhet?

Vi har invitert kommunikasjonsrådgiver Margrethe Vika fra innovasjonsselskapet Elleve til å dele deres erfaringer og gi innsikt i:
• Hvordan sikre at så mange som mulig vil være med på endringsreisen?
• Alle ledere er kommunikasjonsansvarlige
• Verktøy for å prioritere det viktigste først
• 10 tips til strategisk kommunikasjon i din arbeidshverdag

Møtet legger opp til nettverksbygging og vil gi anledning til å dele refleksjoner og erfaringer. Det er ideelt for alle som ønsker å utvikle sine strategiske ferdigheter, uansett om du er i offentlig eller privat sektor.

Pris medlemmer
Gratis
Pris Ikke-Medlemmer
450