Banner

Nord-Norge: Årsmøte

Onsdag 14. feb. 2024 kl. 14:00 - 15:30
TEAMS
Pris: Gratis (medlem)

Innkalling til årsmøte 2024

Agenda:

1. Velkommen med faglig innlegg

Vi har fått ingen ringere enn Skjalg Fjellheim, direktør for samfunnskontakt og kommunikasjon I Helse Nord, til å åpne årsmøtet med et faglig innlegg.

Fjellheim er godt kjent for sin tydelige og tidvis skarpe stemme i nord, gjennom mange år som kommentator og politisk redaktør i avisen Nordlys. Nå står han selv i sentrum av en storm han i sin tidligere jobb ofte bidro til. Hvilke utfordringer møter han som følge av det?

Det er røffe tider for Helse Nord. Hvordan jobber kommunikasjonsavdelingen i Helse Nord, når lekkasjer, lokaliseringsdebatt, fakkeltog og sleivspark i media preger hverdagen. Og, er det nære forholdet han selv har til media en fordel eller ikke?

Skjalg er med oss den første halvtimen av årsmøtet, før vi går over til resten av agendaen. Det blir mulighet til å stille spørsmål etter foredraget.

2. Konstituering

a. Godkjenning av innkalling, kunngjort på nett og sendt ut på e-post til medlemmene.

b. Valg av ordstyrer

c. Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen

3. Årsberetning og regnskap (sendes ut senest to uker i forkant)

4. Aktivitetsplan for 2024 Styrets forslag til beslutning: årsmøtet gir nytt lokallagsstyre i oppgave å ferdigstille og følge opp aktivitetsplan for 2024.

5. Innkomne forslag sendes til vibeke.lund.pettersen@hi.no innen 30. 01. 2024.

6. Valg

a. På valg:

  • 3 styremedlemmer
  • 2 varamedlemmer

b. Valgkomité 2024

Pris medlemmer
Gratis