Banner

Innlandet: Årsmøte

Onsdag 14. feb. 2024 kl. 14:00 - 15:00
TEAMS
Pris: Gratis (medlem)

Agenda:

 1. Velkommen

  Leder for Kommunikasjonsforeningen Anne Lise Mørch von der Fehr informerer om foreningens arbeid.

 1. Konstituering

  1. Godkjenning av innkalling, kunngjort på nett, Facebook og sendt ut på e-post til medlemmene.

  2. Valg av ordstyrer

  3. Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen

 1. Årsberetning og regnskap (sendes ut senest to uker i forkant)

 1. Aktivitetsplan for 2024

April – uke 16 – 18. april medlemsmøte 

Juni – uke 23 – 5. juni medlemsmøte/sommeravslutning

Styrets forslag til beslutning: årsmøtet gir nytt lokallagsstyre i oppgave å ferdigstille og følge opp aktivitetsplan for 2024.

 1. Innkomne forslag

Sendes til marte.goplen@rop.no innen 30. 01. 2024.

 1. Valg

  1. På valg: Leder, 2 styremedlemmer.

  2. Valgkomité 2024

Nominer kandidat til verv i styret

 

 

Pris medlemmer
Gratis