Banner

Universell utforming av sosiale medier

Tirsdag 12. des. 2023 kl. 12:00 - 13:00
Teams
Pris: Gratis (medlem)

Alle er på sosiale medier, men ikke alt på sosiale medier er tilpasset alle. På dette arrangementet får du tips til hvordan du skal utforme det du poster slik at flere kan få med seg innholdet – uavhengig av syn og hørsel.

Dette vil du lære:

  • lære om universell utforming
  • kjenne til det norske regelverket for tilgjengelig webinnhold
  • hva du selv kan gjøre for å tilfredsstille noen av kravene i sosiale medier
  • forstå hvordan hjelpemidler for blinde fungerer
  • hva er gode og dårlige alternative tekster
  • vite hva synstolking er, og hvordan videoer kan tilrettelegges med integrert synstolking

Arrangementsinnhold

På dette arrangementet vil du få en introduksjon til regelverket for tilgjengelig webinnhold, som også omfatter sosiale medier. Du vil få oppleve hvordan ulike poster kan bli opplevd for syns- og hørselshemmede og hvordan du bedre kan tilrettelegge for personer med nedsatt funksjonsevne. Du vil lære litt om synstolking av video, som blir at krav for offentlige virksomheter fra februar 2024, og hvordan du kan bruke talegjenkjenningsteknologi for å automatisk tekste video. Du vil ikke bli utlært i temaene, men få tips til videre utforsking.

Om foredragsholder

Sigrid Skavlid er seniorrådgiver og faglig ansvarlig digital tilgjengelighet og brukergrensesnitt i Universell Utforming AS.


Arrangement gjennomføres direkte via Microsoft Teams og det blir ikke delt et opptak i ettertid.

Pris medlemmer
Gratis