Banner

Vestland: Hvordan kan kommunikatøren posisjonere seg for styreverv og ledergrupper og har vi egentlig noe der å gjøre?

Onsdag 06. des. 2023 kl. 08:00 - 10:00
Matae AS, Skuteviksbodene, 5035 Bergen
Pris: Gratis (medlem) , 450 (ikke-medlem)

Vi inviterer til årets siste frokostmøte, onsdag 6. desember. Temaet blir kommunikatørens rolle i forhold til ledergrupper og styreverv.

Marianne Røssland Frønsdal, kommunikasjonsdirektør i Tide, åpner frokostmøtet og vil gjennom egen erfaring presentere et case som utforsker kommunikasjonens rolle i toppledelsen. Der vil hun blant annet synliggjøre hvilken kompetanse som kreves for å bidra effektivt i en slik rolle, toppleders forventninger samt dele gode råd for å synliggjøre hvilken verdi kommunikatøren tilfører i disse foraene.

Videre blir det panelsamtale hvor vi diskuterer:

  • Hva kreves for å kunne bidra effektivt i ledergrupper?
  • Forventninger, erfaringer og kompetansebehov til styrearbeid,
  • Hva som er styrets rolle og ledergruppens ansvar
  • Er det noen typer bransjer/selskap hvor det er mer aktuelt med kommunikasjon i styrerommene og i ledergruppen?


Avslutningsvis vil Hege Rødland ta oss gjennom hvordan en god styre-CV bør se ut. Gjennom praktiske eksempler vil hun vise oss hvordan man best presenterer egen kompetanse slik at man blir attraktiv for dagens styrer.

Denne gangen er det begrenset med plasser, så sikre deg en billett nå!

Program:

08.00 - 08.30 Frokost
08.30 - 08.40 Velkommen fra Kommunikasjonsforeningen
08.40 - 09.00 Case - Bør kommunikasjon være en sentral del av toppleder/ledergruppen, hvilken kompetanse kreves v/Marianne Røssland Frønsdal
09.00 - 09.40 Panelsamtale

  • Jan Kåre Austrheim, kommunikasjonssjef Skatteetaten
  • Mette Nygård Havre, daglig leder Grønne Verdier og styremedlem
  • Marianne Røssland Frønsdal, kommunikasjonsdirektør Tide
  • Hege Rødland, partner Matae

09.40 - 09.50 Praktisk: hvordan bør en god styre CV se ut? v/Hege Rødland

Hege Rødland er en engasjert forretnings- og organisasjonsutvikler med over 20 års erfaring i ledelse og strategi.
Hun har hjulpet alt fra familiebedrifter til store internasjonale konsern med å sette sammen og utvikle robuste styrer og toppledergrupper.
Selv har hun styreerfaring som spenner fra nystartede teknologiselskap til etablerte stiftelser. I år startet hun Matae, et selskap som kobler sammen eiere, styremedlemmer og ledere som vil og kan takle de utfordringene som verdi- og vekstskaperne på Vestlandet står overfor.

Marianne Røssland Frønsdal er kommunikasjonsdirektør i Tide. Mer informasjon kommer.

Mette Nygård Havre er daglig leder i Grønne verdier og grunnlegger av @spisoppmaten. Tidligere kommunikasjonssjef i BIR AS og journalist i TV2.no. Har hatt og har diverse styreverv i alt fra frivillige organisasjoner, gründerselskap, idrett og ulike bedrifter. Mette har ulike styreverv på grunn av sin kunnskap innen kommunikasjon og bærekraft, og sitter per i dag i styret i Framtiden i våre hender, blinQ og Sulten.

Jan Kåre Austrheim er kommunikasjonssjef i divisjon Brukerdialog i Skatteetaten, med utdanning fra UiB og medielinja ved Høgskulen i Volda. Han har bred erfaring innen kommunikasjonsfaget, som blant annet tidligere kommunikasjonsrådgiver i Helse Bergen/Haukeland universitetssjukehus, kommunikasjonsjonssjef i Eviny, og flere år på byråsiden. Han har stort engasjement for kommunikasjonsfaget, og har tidligere sittet i styret i Kommunikasjonsforeningen Vestland.

Pris medlemmer
Gratis
Pris Ikke-Medlemmer
450