Banner

Faglig frokost: Retningslinjer for bruk av KI i kommunikasjon

Fredag 20. okt. 2023 kl. 08:30 - 09:15
Digitalt
Pris: Gratis (medlem)

Anne-Lise Mørch von der Fehr
Factbox image

   
 

Kan vi bruke kunstig intelligens helt ukritisk? Hvor går grensene og hvem skal ha ansvar for reguleringen når KI gjennomsyrer all datateknologi?

Hvilken rolle bør kommunikasjonsavdelingen ta? 

Sammen med programleder Anne-Lise Mørch von der Fehr vil Ellen Strålberg fra Teknologirådet, og Eirin Larsen fra Dagens Næringsliv, diskutere hva slags KI-regulering vi kan forvente fra EU og norske myndigheter, hva vi må ta ansvar for i egen virksomhet, og hvor grensene bør gå.

Ellen Strålberg
Factbox image

   

Ellen Strålberg er senior prosjektleder i Teknologirådet med ansvar for deres prosjekter om kryptovaluta, kunstig intelligens i helse og verdiskapning med data. Hun har blant annet erfaring fra digital transformasjon, innovasjon i offentlig sektor og tjenestedesign, og har engasjert seg i debatten om hvordan bruk og utvikling av kunstig intelligens bør reguleres.


Eirin Larsen
Factbox image

   

Eirin Larsen er sosiale medier-sjef i Dagens Næringsliv, og har ledet deres arbeid med interne retningslinjer for bruk av kunstig intelligens i sitt redaksjonelle arbeid. Hun har også vært en tydelig stemme i den offentlige debatten om kunstig intelligens, datasikkerhet og personvern.

Lenke sendes ut i forkant av arrangementet.

Pris medlemmer
Gratis