Banner

Østfold - Årsmøte

Tirsdag 10. okt. 2023 kl. 11:30 - 12:00
Digitalt
Pris: Gratis (medlem)

Velkommen til årsmøte 2023

Dagsorden:

1. Konstituering

a. Godkjenning av innkallingen

b. Valg av ordstyrer

c. Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen

2. Årsberetning

3. Innkomne forslag NB. Fristen for å sende inn forslag som ønskes behandlet på årsmøtet er innen mandag 02. oktober 2023. Forslag sendes til lokallag@kommunikasjon.no.

4. Valg

De som er på valg, er:

- En styreleder

- Et styremedlemmer

- To medlemmer til valgkomiteen

5. Aktivitetsplan

Pris medlemmer
Gratis