Banner

Oslo - Skremmende attraktivt? Kommunikasjon av sikkerhet

Torsdag 07. des. 2023 kl. 08:00 - 10:00
Youngs oppe
Pris: Gratis (medlem) , 450 (ikke-medlem)

Skremmende attraktivt - Hvordan endre folks atferd rundt sikkerhet og risiko?

I løpet av de siste årene har vi vært gjennom pandemi, krig i Europa og store dataangrep mot norske virksomheter. Kommunikasjon av sikkerhet og risiko står sentralt – både for å skape forståelse for hvordan man kan forebygge hendelser, men også hvordan man skal håndtere det når det inntreffer.

Vi har lagt bak oss Nasjonal sikkerhetsmåned i oktober, en kampanje for å styrke bevisstheten og kompetansen om digital sikkerhet. Det er et tema som blir mer og mer aktuelt, men er likevel fremmed og komplekst for mange. Hvordan lykkes vi med å fange oppmerksomheten rundt sikkerhet? Hvordan kommunisere for å skape endring til en sikrere atferd? Og hvordan kan kommunikasjonsrådgivere og sikkerhetseksperter jobbe sammen?

Til å belyse dette temaet har vi med oss:

Roar Thon, fagdirektør for sikkerhetskultur i Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Roar har arbeidet i en årrekke med å kommunisere sikkerhet i offentlig sektor, mot virksomheter og til befolkningen. Han deler sine erfaringer og klare råd.

Malin Eriksson og Tuva Gulbrandsen Kvalø, Group Security i DNB. Malin og Tuva jobber med kommunikasjon og opplæring av sikkerhet. De har bakgrunn fra reklamebransjen og kompetansemiljøer, men jobber i konsernets sikkerhetsavdeling. De vil dele sine erfaringer med å kommunisere sikkerhet internt og om erfaringer med gjennomføring av Nasjonal sikkerhetsmåned.

Christoffer Solstad Steen, pressesjef i Trygg Trafikk. Han skal snakke om hvorfor man skal høre på Trygg Trafikk, verdien av et godt omdømme og sterk tillit, og en introduksjon til deres kommunikasjonsarbeid og kampanjevirksomhet.

Mats Lillesund, styreleder i Kommunikasjonsforeningen Oslo vil lede oss gjennom frokostmøtet. Han er til daglig avdelingsdirektør i Posten Bring, med ansvar for blant annet sikkerhetskommunikasjon.

Pris medlemmer
Gratis
Pris Ikke-Medlemmer
450