Banner

Nord-Norge: Valget derpå - med blikket rettet på kommunikasjon

Torsdag 28. sep. 2023 kl. 14:00 - 15:00
Digitalt (Microsoft TEAMS)
Pris: Gratis (medlem)

Kommunikasjonsforeningen Nord-Norge ønsker velkommen til webinar torsdag 28.september klokken 14.00. Vi har invitert tre personer til å innlede om følgende tema med påfølgende debatt:

  • Utfordrer digitale plattformer retorikken i valgkampen?
  • Hvem har vært spesielt flinke til å øke valgdeltakelsen
  • Hva med TikTok og påvirkning foran valget?

Foredragsholdere:

Jarle Heitmann, samfunnsviter og avtroppende politiker.
Tema: Digitale plattformer utfordrer retorikken og gir en polariserende debatt.

Heidi Lydersen, leder valgsekretariatet og rådgiver i Seksjon for politisk sekretariat, administrasjon.
Tema: Hvordan jobbet Tromsø kommune for å øke valgdeltakelsen under årets valg?

Ragnhild Skare, informasjonskoordinator hos UTSYN – Senter for sikkerhet og totalforsvar.
Tema: Hvordan har valgkampen på TikTok foregått?

Påmeldingsfrist: 27. september

Møteinnkalling med lenke til arrangementet sendes ut til påmeldte i forkant.

Pris medlemmer
Gratis