Banner

Nord-Norge: Årsmøte

Torsdag 16. feb. 2023 kl. 09:00 - 10:00
The Edge, Tromsø
Pris: Gratis (medlem)

Velkommen til årsmøte i Kommunikasjonsforeningen Nord-Norge.

Agenda

  1. Konstituering
  2. Årsberetning og regnskap
  3. Styrets arbeid i 2022
  4. Aktiviteter gjennomført i 2022:
  5. Nordnorsk kommunikasjonsprisen 2022
  6. Aktivitetsplan for 2023
  7. Innkomne forslag
  8. Valg
Pris medlemmer
Gratis