Banner

Vestland: Lederstøtte - Hvordan være en god rådgiver når ledelsen trenger hjelp!

Torsdag 23. feb. 2023 kl. 08:00 - 10:00
Hotel Norge, Nedre Ole Bulls plass 4, 5012 Bergen
Pris: Gratis (medlem) , 450 (ikke-medlem)

Hvordan kan du som kommunikasjonsrådgiver være en god lederstøtte – og hvordan kan du som er leder best ta imot hjelpen fra rådgiveren din?

Som kommunikatør kobles du ofte på når ledelsen står i en krevende situasjon, eller når lederen ønsker å formidle et budskap internt eller eksternt – enten det er hjelp til presentasjon av den nye strategien, eller håndtering av mediene under en krise. Det forventes at du bistår med råd og støtte, også i komplekse situasjoner med ukjent tematikk.

På dette frokostmøtet skal vi ta for oss nettopp det som ligger i slik lederstøtte.

Åshild Mongstad jobber som høyskolelektor på Institutt for ledelse og organisasjon på Høyskolen Kristiania, og underviser i fag som endringsledelse og innovasjon, lederutvikling og ledelse og samspill. Hun kommer på frokostmøtet for å fortelle om hvordan lederhistorien har endret seg, og hvilke forventninger man har til ledere i dag. Hun skal også gi oss konkrete tips som kommunikasjonsrådgiveren kan bruke i rådgiving av ledelsen.

Åshild er også aktuell med egen bok «Refleksivt lederskap – På tide å stoppe opp» som kom ut i mars 2022. Boken handler om de menneskelige aspektene ved å lede seg selv og andre i vår hastige og digitale verden, hvor vi som mennesker både stilles høye krav til både av oss selv og fra arbeidslivet.

Lene Bergmann er daglig leder i kommunikasjonsbyrået Mannheimer og nestleder i sentralstyret i Kommunikasjonsforeningen. Lene har lang erfaring både som leder, men også som rådgiver for ledere i næringslivet. Hun skal ta oss gjennom en panelsamtale om forholdet mellom lederen og kommunikasjonsrådgiveren.

Følg med i arrangementet når vi slipper flere spennende paneldeltakere!

Ta gjerne med en kollega, en sjef eller andre som kan ha nytte av å delta på dette frokostmøtet.

Følg med i arrangementet på Facebook når vi slipper flere spennende paneldeltakere!

Pris medlemmer
Gratis
Pris Ikke-Medlemmer
450