Banner

Innlandet: Sosial Manipulasjon og Sikkerhetskultur

Tirsdag 24. okt. 2023 kl. 14:00 - 15:00
Digitalt - TEAMS
Pris: Gratis (medlem) , 450 (ikke-medlem)

Foredragsholder
Factbox image

Eivind Reiner-Holm


I dagens teknologiske verden har sosial manipulasjon blitt en hyppig anvendt metode for svindel, kontokapring og uautorisert tilgang til virksomheters digitale systemer.

Dette webinaret kaster lys på denne økende trusselen og hvordan det har gjort oss mer sårbare. Ofte er det mennesket selv som utgjør det første målet og svakeste leddet i et angrep eller en svindelsituasjon. Vår holdning, kunnskap og praksis, kjent som vår sikkerhetskultur, spiller en avgjørende rolle i beskyttelsen av våre digitale liv.

Med bakgrunn i rapporten «Nordmenn og digital sikkerhetskultur» får vi høre hvilken praksis vi har og hva vi kan gjøre individuelt for å beskytte oss mot sosial manipulasjon, og ulike metoder vi kan møte.

Foredragsholder er Eivind Reiner-Holm. Han er seniorrådgiver og fungerende daglig leder av NorSIS (Norsk senter for informasjonssikring).

Pris medlemmer
Gratis
Pris Ikke-Medlemmer
450