Banner

Innlandet: Når det uventede skjer? Tretten bru har falt ned.....

Torsdag 11. mai 2023 kl. 09:15 - 11:00
Høgskolen i Innlandet, Auditorium E, Gudbrandsdalsvegen 350, 2624 Lillehammer
Pris: Gratis (medlem) , Gratis (ikke-medlem)

15. august 2022 kollapset Tretten bru i Øyer kommune. Brukollapsen fikk stor oppmerksomhet i lokale og nasjonale medier.

Vel åtte måneder etter brukollapsen, jobbes det fortsatt mye av konsekvensene av kollapsen. Dette gjelder både på Tretten hvor en midlertidig bru er under bygging i påvente av bygging av en permanent bru. Brukollapsen på Tretten førte også til at flere tilsvarende bruer rundt om i landet ble stengt for trafikk. Flere av disse bruene er fortsatt stengt eller har redusert fremkommelighet.

Til arrangementet kommer samferdselssjef Aud M. Riseng i Innlandet fylkeskommune som vil fortelle om hvordan fylkeskommunen organiserte sitt arbeid med å håndtere brukollapsen og konsekvensene av den. Hun vil også snakke om hvilke strategiske grep fylkeskommunen tok og hvilke erfaringer organisasjonen gjorde seg.

Alexander Nordby fra NRK kommer også og forteller om deres dekning av brukollapsen på Tretten.

Pris medlemmer
Gratis
Pris Ikke-Medlemmer
Gratis