Banner

Innlandet: Kommunikasjon og personvern

Tirsdag 19. sep. 2023 kl. 13:00 - 15:00
PARK gründer- og næringshus, Grønnegata 85, 2317 Hamar
Pris: Gratis (medlem) , 450 (ikke-medlem)

Personopplysninger er verdifull informasjon og kan bidra til mer målrettet og presis kommunikasjon for både små og store organisasjoner.

Samtidig har vi et etisk ansvar for å forvalte disse opplysningene på en god måte.

I 2018 ble det innført et nytt personvernregelverk i EU, kalt GDPR (General Data Protection Regulation), som ble gjeldene i Norge samme år. Forordningen omhandler virksomheters behandling av personopplysninger og gjelder for mer eller mindre alle bedrifter, organisasjoner, frivillige foreninger, idrettslag og skoler i Norge.

Med GDPR og personvern som bakteppe ønsker vi å gi deg en innføring i GDPR, hvordan regelverket direkte påvirker ditt kommunikasjonsarbeid og hvordan du på best mulig måte kan operere innenfor de gitte rammene. Er du trygg på din bruk av personvernopplysninger?

Vi ønsker deg velkommen til et innholdsrikt fagseminar 19.september kl. 13.00 – 15.00.

Her stiller foredragsholdere fra Datatilsynet og kommunikasjons- og teknologibyrået Spire Kommunikasjon.

Program

Kl. 13:00 Velkommen

Kl. 13:10 Datatilsynet: Innføring i GDPR og forventninger/krav til deg som kommunikatør

Kl. 13:40 Spørsmål

Kl. 13:50 Pause/Påfyll kaffe og mingling

Kl. 14:00 Spire kommunikasjon: Erfaringer og tips fra konsulentsiden

Kl. 14:30 Spørsmål

Kl. 14:40 Mingling

Kl. 15:00 Avslutning

Velkommen!

Pris medlemmer
Gratis
Pris Ikke-Medlemmer
450