Banner

Innlandet: Bærekraftkonferansen

Torsdag 28. sep. 2023 kl. 09:00 - 15:30
Hamar kulturhus, Torggata 100, 2317 Hamar
Pris: 500 (medlem)

Hvordan kan vi forvalte vår viktigste ressurs - menneskene - i et utforutsigbart og utfordrende samfunn?

Hvordan kan din organisasjon stadig øke kreftene og utvide den sosiale bærekraften på arbeidsplassen?

Team Tomorrow inviterer til konferanse med mingling og kompetansedeling på tvers av bransjer.

Sammen med landets fremste og nyeste kompetanse, kombinert med regionens egen sterke kunnskap – ønsker de å skape et verdiskapende treffpunkt i Innlandet. Målet er å tilgjengeliggjøre ressurser, kunnskap, inspirasjon og verktøy som gjør oss skikkelig gode på bærekraft.

Som medlem av Kommunikasjonsforeningen, lokallag Innlandet, får du deltakelse på konferansen til under halv pris.

Meld deg på og fyll septemberdagen med kunnskap, refleksjon, debatt og samspill!

Mer informasjon om konferansen finner du her.

NB! For å få medlemspris må påmeldingen gjøres via Kommunikasjonsforeningen.

Pris medlemmer
500