Banner

Innlandet: Årmøte

Fredag 24. feb. 2023 kl. 15:00 - 16:00
Digitalt
Pris: Gratis (medlem)

Agenda:

1. Konstituering

  • Godkjenning av innkallingen
  • Valg av ordstyrer
  • Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen

2. Årsberetning siden forrige årsmøte

3. Aktivitetsplan for kommende år

4. Innkomne forslag

5. Valg

6. Diverse

Pris medlemmer
Gratis