Banner

Rogaland: Frokostmøte - Verdibasert ledelseskommunikasjon

Torsdag 20. april 2023 kl. 08:00 - 09:30
Clarion hotell Stavanger - Arne Rettedalsgate 14
Pris: Gratis (medlem) , 450 (ikke-medlem)

Ledelseskommunikasjon påvirker relasjoner, motivasjon og ansattes opplevelse av mening. Men, hvor bevisste er ledere på organisasjonens verdier når de kommuniserer?

Internkommunikasjon er et viktig verktøy i verdibasert ledelse, og ledere må «walk the talk».
Hvordan fungerer dette i praksis, og hva trenger ledere fra oss kommunikasjonsfolk for å kommunisere bedre med sine medarbeidere?

I dette frokostmøtet får du høre hvordan fylkesdirektør Gunn Claire Westad praktiserer verdibasert ledelse, og hvorfor hun mener det bør gjennomsyre all ledelseskommunikasjon for å nå felles mål.

Sammen med kommunikasjonssjef Elisabeth Huse fra Rogaland fylkeskommune vil fylkesdirektør Gunn Claire Westad dele noen konkrete tips basert på egne erfaringer: Hvordan kan vi med utgangspunkt i verdibasert ledelse kommunisere bedre, både i store endringsprosesser og i hverdagslige gjøremål.

Det blir også anledning til å stille spørsmål.

Pris medlemmer
Gratis
Pris Ikke-Medlemmer
450