Banner

Hva betyr Åpenhetsloven for deg og din virksomhet?

Torsdag 20. april 2023 kl. 12:00 - 13:30
Teams
Pris: Gratis (medlem) , 450 (ikke-medlem)

Er du nysgjerrig på å lære mer om hvilke plikter større virksomheter har etter åpenhetsloven? Da er dette arrangementet midt i blinken for deg. Vi gir deg innsikt i hva du bør være oppmerksom på når din virksomhet mottar informasjonskrav, og hvordan man best mulig besvare disse.

Dette vil du lære:

  • Vite formålet med åpenhetsloven
  • Vite hvilke plikter større virksomheter har etter åpenhetsloven
  • Vite hva et informasjonskrav er, hvilke krav som stilles for å besvare et informasjonskrav og hvilke frister som gjelder
  • Vite mer om hvilken type informasjon virksomheter må gi til de som ber om det
  • Vite hva Forbrukertilsynet kan kreve å få informasjon om fra virksomheter
  • Vite hvordan Forbrukertilsynet arbeider og hvilke sanksjoner som kan ilegges dersom pliktene etter åpenhetsloven ikke overholdes.

Hvem passer dette arrangementet for? 

Dette arrangement passer for alle som ønsker en innføring i pliktene større virksomheter er pålagt etter åpenhetsloven. Dette kan eksempelvis være de ansatte som har fått i oppgave å implementere regelverket i sin virksomhet herunder innkjøpsansvarlige, de som jobber med bærekraft og de som har ansvar for kommunikasjonsformidling i virksomheten.

Om foredragsholderne:

Rådgiver Julie Nilsen Ødegaard og seniorrådgiver Gro Valen Simonsen jobber i Forbrukertilsynet. Forbrukertilsynet er tildelt rollen med å veilede om og føre tilsyn med at bestemmelsene i loven overholdes.

 

Pris medlemmer
Gratis
Pris Ikke-Medlemmer
450