Banner

Vestland: Frokostmøte - Krisekommunikasjon

Torsdag 08. juni 2023 kl. 08:00 - 10:00
Kulturhuset, Vaskerelven 8, Bergen
Pris: Gratis (medlem) , 450 (ikke-medlem)

Velkommen til vårens siste frokostmøte om krisekommunikasjon. 

God krisekommunikasjon handler om å gi rask og relevant informasjon til alle som er direkte og indirekte berørt av en krise. En riktig håndtert krise kan være første skritt på veien til suksess ute og stolthet i egne rekker. Manglende håndtering kan gjøre at en tragisk situasjon bli enda verre. Som leder under krise får du en helt spesiell rolle med å ivareta medarbeidere, lede og fatte raske beslutninger, ofte på sviktende informasjonsgrunnlag. Samtidig banker ofte mediene på døren under kriser, som setter et ekstra press på situasjonen. 

Vibeke Johannesen var daglig leder i Brann (nå daglig leder i Apriil PR) da nachspiel-skandalen var et faktum. Som leder i byens eneste offisielle fotballklubb har hun god erfaring med å snakke om krevende saker og tåle høyt medietrykk, men nachspiel-saken var helt annerledes enn det hun hadde håndtert tidligere. Saken har blitt omtalt som en av fotballverdens største skandaler gjennom tidene - uansett breddegrad. Ti spillere fikk en alvorlig skriftlig advarsel, tre spillere forlot klubben. Til tross for harde avgjørelser internt, har landets kommunikasjonseksperter slaktet krisehåndteringen og mente ledelsen i Brann var for sen på ballen. 

Vibeke kommer på frokostmøtet for å snakke om hvordan det var å være leder i det hun selv omtaler som klubbens største krise. Hun vil dele sine erfaringer med kriseledelse og krisekommunikasjon.

På frokostmøtet kommer også Rune Mørck Wergeland, seniorrådgiver og partner i Wergeland Apenes. Han skal gi en innføring i prinsipper for god krisekommunikasjon. Han vil blant annet snakke om hva som definerer en krise, lederens rolle, viktigheten av god internkommunikasjon under en krise, budskapsutvikling og gi oss nyttige verktøy. 

Thomas Gjesdal er fungerende kommunikasjonssjef i Forsvarets operative hovedkvarter,  og var ansvarlig talsperson i forbindelse med Helge Ingstad-ulykken i 2018. Thomas skal dele sine beste tips for effektiv krisekommunikasjon, og skal snakke om viktigheten av å ivareta seg selv når det koker som verst. Han kommer også inn på hvilken effekt ulykken, og den nylige rettssaken, har hatt på organisasjonen, og hvordan det har påvirket kommunikasjonsarbeidet. 

Velkommen til vårens siste frokostarrangement på kulturhuset i Bergen!

PS: det serveres lett frokost og studenter kan delta gratis

Pris medlemmer
Gratis
Pris Ikke-Medlemmer
450