Banner

BuVeTe: Årsmøte

Mandag 13. feb. 2023 kl. 17:00 - 19:30
Powerhouse, Dokkveien 11, Porsgrunn
Pris: Gratis (medlem)

Kommunikasjonsforeningen i Buskerud, Vestfold og Telemark varsler i henhold til vedtektene om årsmøte, og inviterer alle medlemmer til årsmøte på Powerhouse i Porsgrunn mandag 13.02 kl. 17.00.

Ved å delta på årsmøtet lokalt får du mulighet til å utvide ditt faglige nettverk, velge representanter til lokallagsstyret og å spille inn forslag til aktiviteter i ditt nærområde.

For mer informasjon om arrangementet, se lokallagets facebookside.

Program

Kl. 17.00 – 17.30 Enkel servering
Kl. 17.30 – 18.30 Årsmøte
Kl. 18.30 – 19.30 Mingling og omvisning på Powerhouse

Agenda for årsmøtet

1. Konstituering

  • Godkjenning av innkallingen
  • Valg av ordstyrer
  • Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen

2. Årsberetning 2022

3. Aktivitetsplan 2023

4. Innkomne forslag

NB! Fristen for å sende inn forslag som ønskes behandlet på årsmøtet er onsdag 8. februar.

5. Valg

Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett på årsmøtet. Vel møtt!

 

Pris medlemmer
Gratis