Banner

Rogaland: Fortellingen om oljå – og dinosaurene?

Torsdag 10. nov. 2022 kl. 08:00 - 09:30
Kjerringholmen 1a, 4006 Stavanger
Pris: Gratis (medlem) , 450 (ikke-medlem)

I snart 25 år har Norsk Oljemuseum formidlet historien om den norske olje- og gassvirksomheten.

Hva er hovedelementene og budskapet i denne fortellingen – og har museets innhold og profil endret seg som følge av klimafokus og grønt skifte?

Og hva gjorde dinosaurene på oljemuseet i 2022 – den største publikumssuksessen noen sinne!

Museet ledergruppe vil innlede – som grunnlag for spørsmål og diskusjon.

Finn E. Krogh, direktør
Björn Lindberg, fagsjef
Leif Harald Halvorsen, utstillingsleder
Siri I. Vinje, marked og publikum

Pris medlemmer
Gratis
Pris Ikke-Medlemmer
450